Nieuws

Tweede Kamer debatteert over de implementatie van het VN-verdrag Handicap

02 april 2024

Op woensdag 3 april voert de Tweede Kamer een plenair debat over de implementatie van het VN-verdrag Handicap met minister Helder. Als input voor het debat stuurde de VGN een brief aan de Tweede Kamer met concrete voorstellen om leren en ontwikkelen toegankelijk te maken voor iedereen. En om ervoor te zorgen dat werken loont, ook als je een (arbeids)beperking hebt.

Nationale strategie moet bijdragen aan een betekenisvol leven van mensen met een beperking

Op de agenda van het plenaire Kamerdebat staat de Nationale strategie rond de positie van mensen met een beperking. De VGN heeft nogmaals laten weten blij te zijn met deze strategie, die in lijn is met onze Visie 2030, maar dat het er nu vooral op aankomt de (papieren) strategie in concrete maatregelen en acties om te zetten. In onze brief benadrukt de VGN bovendien dat integraal overheidsbeleid nodig is op verschillende terreinen - zoals de arbeidsmarkt, wonen, onderwijs, sport en vrije tijd - om te bereiken dat iedereen, ongeacht een beperking, gewoon kan meedoen en een betekenisvol leven kan leiden. 

Concrete voorstellen 

Naast deze brede oproep doet de VGN in haar brief concrete voorstellen om de ambities van de nationale strategie waar te maken:

1. Maak leren en ontwikkelen toegankelijk

Vorm een ”Pact Inclusief Beroepsonderwijs” dat ervoor zorgt dat nu en in de toekomst alle VSO-leerlingen en mensen die nu al dagbesteding ontvangen de kans krijgen om alsnog toegang te krijgen tot vervolgonderwijs inclusief een diploma en daarmee de kans om een leven lang te kunnen blijven leren en zich te ontwikkelen. Hierbij verwijzen wij de Tweede Kamer naar het rondetafelgesprek op 20 maart.

2. Zorg dat werken loont

Zorg ervoor dat mensen met een medische arbeidsbeperking die parttime werken voor het minimumloon meer dan de huidige 15% van het verdiende bedrag mogen houden boven op hun uitkering. Verhoging van het bijverdienpercentage naar 30% voor onbeperkte duur, leidt ertoe dat ook voor deze groep mensen werken daadwerkelijk loont!

Ervaringsdeskundigen en andere betrokkenen aanwezig bij het debat

Ter voorbereiding van dit debat vond er een Rondetafelgesprek plaats. De VGN werd vertegenwoordigd door Alexander Kampschreur, ervaringsdeskundige, en Sjoerd Ouwens, aanjager van de Visie2030 bij de VGN. Hun belangrijke boodschap: Geef mensen met een beperking een gelijkwaardige kans om zich te ontwikkelen en biedt, voor wie dat kan, de ruimte om door te groeien naar een passende werkplek in de maatschappij. Beide zijn als toeschouwer aanwezig bij het debat, net als enkele andere vertegenwoordigers van de gehandicaptenzorg. 

Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher

Deze pagina is een onderdeel van: