Uitbreiding landelijke samenwerking voor verbeteren kwaliteit interventies

Het Trimbos-instituut en Vilans zijn officieel toegetreden tot het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies. Op 23 juni ondertekenden zij samen met de vijf huidige partners van het samenwerkingsverband een convenant met afspraken voor onderlinge samenwerking in het beoordelen en erkennen van interventies. Daarmee is de coalitie voor het bevorderen van een eenduidige beoordeling van interventies voor jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, gezondheidsbevordering, sport en bewegen en het sociale domein uitgebreid met langdurige GGZ (Trimbos-instituut) en ouderen- en gehandicaptenzorg (Vilans).

Naast de twee nieuwe toetredende partners bestaat het samenwerkingsverband uit het RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Nederlands Jeugdinstituut en Movisie. Partijen beheren gezamenlijk het erkenningstraject voor interventies, maar zijn elk verantwoordelijk voor hun eigen sector. Interventie-eigenaren kunnen hun aanpak in dit traject op onafhankelijke wijze laten beoordelen op kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit.

Erkenning van interventie 2015-2018

Met de ondertekening van het nieuwe convenant onderschrijven de kennisinstituten ook de vernieuwde criteria en procedures voor beoordeling door de Erkenningscommissie Interventies. Deze zijn vastgelegd in de gezamenlijke notitie Erkenning van Interventies 2015-2018.

Overzicht interventies gehandicaptenzorg

Een overzicht van interventies in de gehandicaptenzorg die erkend zijn en/of in traject staan op www.vilans.nl/erkenningstraject.  

Aanmelden interventies gehandicaptenzorg

Bent u geïnteresseerd of het erkenningstraject voor uw interventie interessant kan zijn?' Kijk voor meer informatie op www.vilans.nl/erkenningstraject of neem contact op met Willy Calis van Vilans via 030 789 23 00.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Marion Kersten
Telefoonnummer
06-13205983
Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van