Uitreikingsbijeenkomst van Gehandicaptenzorgprijs inspireert

De uitreiking van de Gehandicaptenzorgprijs 2016 op 2 november tijdens de Kennismarkt, bood de aanwezigen veel inspiratie om bij te dragen aan participatie van mensen met beperkingen. Zo droeg deze VGN-bijeenkomst bij aan het thema van de Kennismarkt ‘Samen het VN-verdrag waarmaken’. 

Als start hield Hennie Boeije (Nivel) onder deze titel een boeiende lezing (zie pdf), waarin ze resultaten presenteerde van de participatiemonitor die haar organisatie uitvoert onder mensen met lichamelijke en verstandelijke beperkingen en chronisch zieken. Deze wordt gefinancierd door de ministeries van VWS en SZW en gegevens hieruit worden nu ingezet voor de monitoring van de implementatie van het VN-verdrag door het college van de rechten van de mens.

Ze zette de stand op een rij rond enkele artikelen van het VN-verdrag die van belang zijn voor de gehandicaptenzorg: de toegankelijkheid van voorzieningen, zelfstandig wonen, onderwijs, gezondheidszorg, werk, deelname aan het openbare leven en recreatie en sport. Hoewel het om ‘de normaalste zaak van de wereld’ gaat, blijft hun participatie op al deze gebieden achter bij de totale bevolking. Gevolgen van deze uitsluiting zijn er zowel voor de mensen zelf (zoals eenzaamheid), als voor de samenleving (zoals verlies van talent).

Benodigde stappen

Volgens Boeije is het allereerst zaak dat het bewustzijn van de talenten en verdiensten van mensen met beperkingen toeneemt. De tweede stap is het toelaten en vormen van nieuwe beelden. Dit vraagt acties, individueel en vanuit de samenleving. Het gaat om het afbreken van drempels, zowel fysiek als in ons hoofd. ‘Mensen met beperkingen kunnen vaardigheden leren om zich makkelijker in de samenleving te begeven en die samenleving kan zich ook aanpassen en zich meer bewust zijn van gelijkheid en meedoen.’ Een voorbeeld daarvan is een project van het Nivel om mensen met verstandelijke beperkingen te ondersteunen bij het zoeken van de juiste hulp bij gezondheidsklachten.

Genomineerde inzendingen

Ook de vier genomineerde inzendingen leveren een bijdrage aan bewustwording en toerusting, zo lieten de filmpjes zien waarmee ze gepresenteerd werden:

  • De  e-learning  ‘Ondersteunen bij seksualiteit: heel gewoon’ van Jolanda van de Ven van Cello en Doret van Lith Dichterbij, biedt begeleiders van mensen met een beperking handvatten en achtergrondinformatie bij het aangaan van het gesprek over seksualiteit.
  • De training Levenslef van Marjorie Veneman (MEE Veluwe): een training die leert om jezelf een zogeheten groeimindset aan te meten.
  • Voorlezen-plus van Carla Wikkerman (CCE) en Nelleke Boer (Stichting Raamwerk): een manier van voorlezen aan mensen met een ernstige meervoudige beperking.
  • De lesbrief 'Niet-aangeboren hersenletsel: oorzaken, gevolgen, signalen en zorg' van Kelly Bax, Kitty Jurrius, Iris Goes en Anna Hofstra (InteraktContour en Hogeschool Windesheim Flevoland).

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Marion Kersten
Telefoonnummer
06-13205983
Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van