Nieuws

Uitspraak hoger beroep Zorginkoopbeleid Wlz op 30 maart

17 februari 2021

Het gerechtshof in Den Haag doet over zes weken, op 30 maart 2021, uitspraak over de uitkomst van een door de VGN vorig jaar ingediend kort geding over het Zorginkoopbeleid Wlz 2021-2023, na een hoger beroep dat de zorgkantoren indienden.

Langdurige zorg

Met dit hoger beroep gingen de zorgkantoren in tegen de uitspraak die de rechter op 1 oktober 2020 deed tijdens een kort geding dat de VGN samen met veertig van haar leden, De Nederlandse ggz en 19 ggz-zorgaanbieders, vijf ouderenzorgorganisaties en drie organisaties voor mensen met een visuele beperking had aangespannen.

Het vonnis waartegen de zorgkantoren beroep aantekenden, houdt in dat zij minimaal het (basis) tariefpercentage moeten hanteren dat ze in 2020 hanteerden, tenzij alsnog met deugdelijk onderzoek kan worden aangetoond dat met lagere tarieven kan worden voldaan aan de gestelde eisen.

Tijdens de behandeling van het hoger beroep hebben de zorgkantoren en de zorgaanbieders ieder uitgebreid hun standpunten verder verduidelijkt. Na een lange zitting van 4,5 uur besloot de rechter zes weken aan te houden om tot een nieuwe uitspraak te komen. Die uitspraak heeft geen gevolgen voor het zorginkoopbeleid 2021.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: