Vergrijzing medewerkers zorg en welzijn verschilt per regio

Dit blijkt het uit regionale tabellenboek 2014. Op de Jeugdzorg na werken er in de gehandicaptenzorg met 38,7% de meeste medewerkers onder de 35 jaar. En met 14,6% de minste medewerkers van boven de 55 jaar.  De vergrijzing verschilt per regio. De regio Twente is met een aandeel medewerkers onder de 35 jaar van 45% veruit de “jongste” provincie. De regio Amsterdam is één de oudste. Gezien het aantal afgestudeerden is er voldoende aanbod om aan de vervangingsvraag te voldoen. 

Aantal afgestudeerden neemt toe
De regionale verdeling van het aantal leerlingen geeft een ander beeld. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door de nu gehanteerde verdelingsmethodiek. In een aantal regio’s zoals Rotterdam, Haaglanden, Utrecht en Amsterdam staat daardoor het baanperspectief extra onder druk. Het aantal gediplomeerden met een SAW-opleiding is in het schooljaar tussen 2% tot 6% gedaald. Dit wordt ruim gecompenseerd door een stijging van het aantal gediplomeerden met een MMZ opleiding van 15 tot 28%. Ondanks de daling van de werkgelegenheid was het sectorrendement onverminderd hoog.

Verschillen vragen om beleid op maat  
Er zijn in de gehandicaptenzorg duidelijk verschillen zichtbaar tussen de regio’s. Zowel in omvang, deeltijdfactor, leeftijdsopbouw als sectorrendement. Het is daarom belangrijk dat instellingen de landelijke trends spiegelen aan de eigen kengetallen en regionale arbeidsmarktontwikkelingen.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Aart Bertijn
Telefoonnummer
Portretfoto Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van