VGN: Eigen perspectief voor gehandicaptenzorg in Wlz

De doelgroep van de Wet langdurige zorg (Wlz) - de meest kwetsbare mensen met een beperking - is levenslang en levensbreed op zorg en ondersteuning aangewezen. Bij het langdurige karakter van deze gehandicaptenzorg past een zo eenvoudig mogelijke uitvoeringsstructuur met heldere, consistente en eenvoudige landelijke regels en meerjarige afspraken. De nieuwe Wlz is het moment om een eigen perspectief voor de langdurige gehandicaptenzorg te regelen. Dit is de boodschap van de VGN bij de parlementaire behandeling van de Wlz.

wlz

De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz) dat op 10 maart aan de Tweede Kamer is aangeboden, is gestart met een hoorzitting op 14 april. Voor deze hoorzitting waren vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties, beroepsorganisaties en branche-organisaties uitgenodigd, alsmede een aantal zorgaanbieders. Vanuit de gehandicaptenzorg waren de heer van Drumpt van Fatimazorg, de heer van Loon van Arduin en de heer Schirmbeck van de VGN uitgenodigd hun visie op de Wlz te geven.

De VGN heeft de reactie op de Wlz toegespitst op de in de position paper (bijlage) genoemde speerpunten: eigen perspectief met een simpeler systeem, duidelijkheid over welke cliënten waar terecht komen en de stapeling van kortingen en andere maatregelen. In de hoorzitting werd onder andere doorgevraagd naar het onderscheid tussen de sectoren, de vereenvoudiging van het stelsel en hoe je in de bekostiging innovatie kunt stimuleren. Naar aanleiding van deze vragen heeft de VGN een verdiepende paper gemaakt waarin concreter op deze punten wordt ingegaan.

Vervolgtraject

De oorspronkelijk op 24 april geplande schriftelijk inbreng waarbij de kamerleden vragen kunnen inbrengen, is uitgesteld tot 15 mei. Na beantwoording van de vragen door de staatssecretaris wordt een debat ingepland. De VGN benadert Tweede Kamerleden om hen onze standpunten toe te lichten en te kijken waar aangrijpingspunten liggen om onze vragen en lobbypunten mee te nemen in de wetsbehandeling. De kans dat de Wlz een jaar wordt uitgesteld is overigens reëel aanwezig.

Position paper Wlz def

Deze pagina is een onderdeel van