Nieuws

VGN: geen nieuw contract met Sena

30 oktober 2012

Binnen uw instelling wordt ongetwijfeld muziek afgespeeld, bijvoorbeeld in het bedrijfsrestaurant. De instelling dient voor dit gebruik van muziek volgens de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten een billijke vergoeding aan de rechthebbenden af te dragen. Er zijn twee organisaties die zich bezig houden met de inning van deze vergoeding, namelijk Buma en Sena. Buma behartigt de belangen van de auteursrechthebbende, bijvoorbeeld de componist. Sena behartigt de belangen van degene die de naburige rechten hebben, zoals de uitvoerend artiest. Tot en met 2012 heeft de VGN deze afdracht aan Buma en Sena voor haar leden verzorgd, maar met ingang van 1 januari 2013 dient u de afdracht aan Sena rechtstreeks aan Sena te betalen.

Medewerkers van de VGN-instellingen vinden meer informatie over dit artikel op het besloten gedeelte van de website vinden. Daarvoor moet u eerst inloggen.