Nieuws

VGN kritisch op Sirm rapport geschat potentieel digitale zorg

12 maart 2024

Recent heeft strategisch adviesbureau Sirm een onderzoek uitgebracht onder de titel Geschat potentieel digitale zorg. In het rapport concludeert Sirm dat passende inzet van digitale zorg bijdraagt aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Ook de VGN ziet veel mogelijkheden in het toepassen van digitale zorg. De door Sirm gekozen benadering staat echter ver af van de werkelijkheid in de (gehandicapten)zorg, wat voor de VGN aanleiding is om een kritische brief te sturen aan de opdrachtgever voor het onderzoek, het ministerie van VWS.

4 ICT aanbieders an 2 zorgmedewerkers
Inzet van IT maakt de zorg efficiënter en goedkoper

Onze kritiek richt zich op de volgende punten:

  • In het rapport wordt veel aandacht besteed aan mogelijke opbrengsten van digitalisering en technologie in de zorg, de kosten blijven onderbelicht;
  • Het rapport is opgebouwd uit een stapeling van aannames;
  • De reikwijdte en effectiviteit van beleid wordt overschat, en de toenemende complexiteit van wetgeving krijgt geen plaats in het onderzoek;
  • Van de voorbeelden in het rapport is er geen enkele afkomstig uit de gehandicaptenzorg. verschillende onderzoeken hebben onderbouwd dat iets dat werkt in de ene sector niet zonder meer werkt in een andere sector;
  • Er is geen aandacht voor de menselijke factor: opleiden en trainen van zorgmedewerkers in het toepassen van technologie en digitalisering en het inpassen in hun werkprocessen vraagt grote investeringen. 

Wat is er dan wel nodig?
We bevinden ons nog in de beginfase van digitalisering. Om hiervan aanzienlijk te profiteren, moeten we blijven investeren in innovatie en tijd. Zorgaanbieders zijn actief bezig met innovatie en digitalisering. Zorgkantoren spelen een rol door afspraken te maken met aanbieders en middelen beschikbaar te stellen. Voordat we grote stappen kunnen zetten in de digitalisering van de sector, moeten we zorgen dat de basisinfrastructuur op orde is. Landelijke facilitering, standaarden en samenwerking tussen zorgorganisaties zijn essentieel. Implementatie van digitale zorg legt een solide basis voor efficiëntieverbeteringen en duurzame besparingen in de gehandicaptenzorg, zonder concessies te doen aan kwaliteit.   

Hieronder vindt u een link naar het rapport en de brief van de VGN.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: