Nieuws

VGN kritisch over geharmoniseerd wetsvoorstel Zorg en Dwang

12 juni 2017

 
De VGN heeft de Eerste Kamer in een brief laten weten dat de Wet zorg en dwang (Wzd), mede na alle wijzigingen vanwege de harmonisatie, moeilijk uitvoerbaar is. De harmonisatie met de wet verplichte ggz (Wvggz) heeft in onze ogen meer slechts dan goeds gebracht. De Wzd is onleesbaar geworden en zelfs voor experts is het moeilijk uit te leggen hoe het een en ander in elkaar steekt. Veel artikelen die zijn geharmoniseerd roepen vragen op. De versie van de Wzd zoals deze in 2013 door de Tweede Kamer was aangenomen kon, ondanks dat wij ook op onderdelen bezwaren hadden, op draagvlak en steun rekenen van de VGN. De wet die (na alle wijzigingen) nu voorligt is inmiddels minder goed toegesneden op de gehandicaptensector en kan daarom nauwelijks meer op draagvlak rekenen van de VGN.

Logo Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

De VGN heeft in een bijlage bij de brief vragen gesteld waarvan de Eerste Kamer wordt gevraagd deze vragen ter beantwoording aan de regering voor te leggen. Beantwoording van alle vragen is van belang voor het eindoordeel van de VGN. Daarbij is het ook van belang, gezien de onleesbaarheid van de Wzd (na alle nota’s van wijziging en verwijzingen naar toelichtingen op wijzigingen in de Wvggz) dat VWS alsnog met een integrale toelichting komt op de wetsartikelen van de Wzd. Met de uitleg van VWS van de gewijzigde artikelen en de antwoorden op de vragen zullen wij uiteindelijk beoordelen of de Wzd een wet is waarmee de praktijk ook echt uit de voeten kan.

De brief is in aanvulling op de brief die de VGN naar de Eerste Kamer heeft gestuurd ten behoeve van de deskundigenbijeenkomst over de Wzd en de Wvggz die op 16 september heeft plaatsgevonden. De VGN heeft hier ook het woord gevoerd en haar zienswijze kenbaar gemaakt. De Eerste Kamer heeft inmiddels het voorlopig verslag vastgesteld waarin zij haar vele vragen aan de regering heeft gesteld. Hierin zijn ook de nodige vragen van de VGN overgenomen. De Eerste Kamer heeft de regering gevraagd om de vragen vóór 8 september 2017 te beantwoorden. Daarna zal de Eerste Kamer de verdere procedure van de wetsvoorstellen bespreken.

Op  https://www.vgn.nl/nieuws/eerste-kamer-kan-eindelijk-het-wetvoorstel-zorg-en-dwang-behandelenhttps://www.vgn.nl/nieuws/reactie-vgn-aan-tweede-kamer-op-wijzigingen-wetsvoorstel-zorg-en-dwang en https://www.vgn.nl/nieuws/wijzigingen-wetsvoorstel-zorg-en-dwang-naar-tweede-kamer-gestuurd vindt u eerdere informatie over de behandeling van de Wzd.

 

Marijke Delwig
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marijke Delwig

Deze pagina is een onderdeel van: