Nieuws

VGN roept leden op deel te nemen aan een onderzoek naar psychologische vervolgopleidingen

11 juni 2021

Om de infrastructuur rondom opleidingsplaatsen binnen de gezondheidszorgpsychologie (GZP) te verbeteren en een doorstroom naar een vervolgopleiding soepel te laten verlopen, is het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV) gestart. Onderdeel is een onderzoek door het Nivel naar het werkgebied en de omgeving van de psychologische vervolgopleidingen binnen de gehandicaptensector. VGN roept haar leden op om deel te nemen aan dit onderzoek.

Flexibelere psychologische vervolgopleidingen

Het zijn woelige tijden in de geestelijke gezondheidszorg: personeelstekorten, een grote zorgvraag, nieuwe wetten, technologische trends… Om cliënten zo goed mogelijk te kunnen blijven helpen, moeten hulpverleners makkelijker kunnen inspelen op dit soort veranderingen. Dat betekent onder andere flexibelere psychologische vervolgopleidingen. Wat dat precies inhoudt wil de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten samen met betrokkenen bepalen via het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV).

APV-programma

APV heeft als doel het ontwikkelen van gedragen aanbevelingen voor psychologische en orthopedagogische vervolgopleidingen. De zorgbranches nemen deel in dit programma om de infrastructuur rondom opleidingsplaatsen binnen de gezondheidszorgpsychologie (GZP), de toewijzing en financiering hiervan te verbeteren en een doorstroom naar een vervolgopleiding soepel te laten verlopen.

Verhouding masterpsychologen en GZ-psychologen

In het APV is ook de problematiek geagendeerd rondom het aantal masterpsychologen dat geïnteresseerd is in postmasteropleiding GZ-psycholoog. De behoefte aan gesubsidieerde plaatsen voor opleiding tot GZ-psycholoog overstijgt al jaren het aantal beschikbare opleidingsplaatsen. Daardoor is er een zogenaamd stuwmeer aan masterpsychologen ontstaan. Verschillende oplossingen worden verkend zoals het versneld en verkort opleiden van masterpsychologen naar GZ-psycholoog, maar belangrijker is het inzicht verkrijgen om welke aantallen gaat, hoe is de verhouding en samenwerking in praktijk.

Enquête specifiek voor de gehandicaptenzorg

Vanuit het APV heeft het Nivel de opdracht gekregen om dit vraagstuk nader te onderzoeken in de gehandicaptenzorg. Niet alleen over de inzet van masterpsychologen, de samenwerking tussen GZ-psychologen en de onderlinge verhouding, maar ook die tussen master orthopedagogen en orthopedagoog generalisten. Vanuit de VGN willen we dit onderzoek onder de aandacht brengen, gezien de ontwikkelingen van de GZP en de toenemende behoefte aan gedragsdeskundigheid in branche.

Inzicht in inzet

Een andere ontwikkeling betreft een behoefte aan gesubsidieerde plaatsen van orthopedagoog generalisten, waar de zorgorganisaties nu zelf verantwoordelijk zijn voor de bekostiging. Door deelname aan de enquête worden belangrijke inzichten verkregen, specifiek voor de gehandicaptenzorg rondom de inzet van masterpsychologen, GZ-psychologen, master orthopedagogen en orthopedagoog generalisten nu, maar dat is ook in het belang van toekomstige ontwikkelingen en behoefte aan gedragsdeskundigheid in gehandicaptenzorg.

Hier kunt u deelnemen aan het onderzoek.

Heeft u vragen over het onderzoek of wilt u meer informatie neem contact op met: Minie Eising, meising@vgn.nl

Minie Eising VGN
Wil je meer weten?
Neem contact op met Minie Eising

Deze pagina is een onderdeel van: