Nieuws

VGN stelt Geschilleninstantie Gehandicaptenzorg in

09 juni 2016

De VGN heeft besloten om voor haar leden een Geschilleninstantie Gehandicaptenzorg in te stellen. Leden kunnen zelf kiezen of zij zich bij de geschilleninstantie van de VGN willen aansluiten.

geschillencommissie

Zorgaanbieders zijn op grond van de Wet kwaliteit en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht om per 1 januari 2017 aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie. Deze moet door representatieve organisaties van cliënten en aanbieders gezamenlijk zijn ingesteld en een erkenning hebben van de minister.

De VGN zal zich bij het instellen van de geschilleninstantie laten leiden door het programma van eisen van cliëntenorganisaties, aanbieders en schadeverzekeraars (bijlage).

We gaan nu eerst met Ieder(in) verder in gesprek. We onderzoeken daarbij of de Geschilleninstantie Gehandicaptenzorg bij een bestaande geschillencommissie kan worden ondergebracht en ingericht. We strevern er naar u medio september te kunnen informeren over waar de geschilleninstantie wordt onderbracht, hoe deze is ingericht, de wijze van aansluiting en de kosten.

Geschilleninstantie Wkkgz en Geschilleninstantie Zorgcontractering

De geschilleninstantie die zorgaanbieders volgens de Wkkgz vanaf volgend jaar moeten hebben, gaat over geschillen tussen cliënt en aanbieder. Een cliënt die ontevreden is over de zorgverlening bij zijn aanbieder, kan zijn klacht of schadeclaim daar voorleggen. Meestal gebeurt dit nadat een interne klachtenprocedure is gevolgd.

Deze geschilleninstantie is anders dan de Geschilleninstantie Zorgcontractering die de VGN samen met beroeps- en brancheorganisaties in de zorg met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft ingesteld. De Geschilleninstantie Zorgcontractering behandelt geschillen tussen zorgverzekeraars/zorgkantoren en aanbieders.

Deze pagina is een onderdeel van: