Nieuws

VGN stemt niet in met bestuurlijke afspraken Wzd

01 december 2023

Het VGN-bestuur heeft niet ingestemd met de bestuurlijke afspraken Wzd. VGN-voorzitter Boris van der Ham heeft dit per brief (zie onder dit artikel) kenbaar gemaakt aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport. In de bestuurlijke afspraken tussen de minister en de veldpartijen uit de ouderen- en de gehandicaptensector wordt o.a. geregeld op welke wijze en op welke onderwerpen vooruitgelopen kan worden op de wetswijziging Wzd die over een aantal jaren in werking zal treden.

Administratieve lasten
Illustratie gemaakt door Sylvia Weve

Administratieve lasten terugdringen

Wij hebben de minister laten weten dat wij een fundamentele herziening van de Wzd willen omdat, alle inspanningen ten spijt, de leden van de VGN nog steeds te veel last hebben van de hoeveelheid administratieve lasten. Hierdoor kunnen onze medewerkers niet doen wat zij willen doen: bewoners en andere cliënten goede zorg en ondersteuning bieden. Dat verantwoording fundamenteel anders moet blijkt ook uit de RVS-adviezen ”Blijk van vertrouwen” en “Is dit wel verantwoord?”. Er moet dan ook wat de VGN betreft niet meer op detailniveau worden voorgeschreven hoe, op welk moment en door wie wordt geëvalueerd. Dit leidt in de praktijk tot een overdaad aan stappen en administratieve handelingen en leidt niet tot het noodzakelijke maatwerk.

Een andere koers

In het belang van cliënten en professionals zien wij ons genoodzaakt een indringend signaal af te geven aan de minister om echt een andere koers te varen. Het is daar momenteel een goed moment voor, omdat de minister nog bezig is met het voorbereiden van de wijziging van de Wzd. De door ons beoogde fundamentele herziening van de Wzd kan daarin worden meegenomen.