Nieuws

VGN treedt toe tot begeleidingsraad SRI

24 januari 2023

De VGN treedt op 1 februari 2023 toe tot de begeleidingsraad van het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI). Daartoe is de intentieverklaring getekend. De VGN zal vertegenwoordigd worden door Monique Caubo.

SRI-logo

De begeleidingsraad

Het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) zorgt voor kwalitatief hoogwaardige richtlijnen over infectiepreventie voor de drie zorgdomeinen: de medisch-specialistische zorg, de langdurige zorg en de openbare gezondheidszorg. De Begeleidingsraad van het SRI, bestaande uit leden van Federatie Medisch Specialisten, RIVM, SKILZ, NFU, NVZ VHIG, ActiZ  en Zorgthuisnl, heeft een signalerende en adviserende functie op het beleid van het Coördinatie- en Uitvoeringsorgaan en op de algemene gang van zaken van het samenwerkingsverband. Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) treedt op 1 februari 2023 toe tot de SRI begeleidingsraad.

Monique Caubo

De VGN wordt in de begeleidingsraad vertegenwoordigd door Monique Caubo. Monique heeft een brede achtergrond in de gezondheidszorg. Ze deed ervaring op als bedrijfsarts bij Shell en Achmea en stuurde de arbodiensten aan bij de Rabobank en DSM. In haar laatste functie voor Dichterbij was Monique directeur Kwaliteit, Informatiebeveiliging en Privacy en bij HumanTotalCare was ze dienstverlener op het gebied van arbeid en gezondheid. Daarnaast is Monique lid van een aantal toezichthoudende organen en was ze acht jaar lang voorzitter van de raad van toezicht van Conrisq Groep, waar De Rooyse Wissel en meerdere jeugdzorginstellingen deel van uitmaken. Momenteel is Monique voorzitter van de Raad van Bestuur van Dichterbij.
Monique krijgt in de begeleidingsraad ondersteuning van VGN-beleidsadviseur Mara Spit.

Het SRI

Infectiepreventie is, zeker in zorg en ondersteuning van mensen, een belangrijk thema. Een goede manier van werken en preventief infectiebeleid draagt bij aan de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Richtlijnen infectiepreventie zijn daarvoor de basis in elke zorgorganisatie. Het SRI draagt zorg voor deze richtlijnen. De richtlijnen zijn toegankelijk voor zorgprofessionals, beroeps- en brancheverenigingen en patiënten/cliënten en hun mantelzorgers of vertegenwoordigers. 

Lees meer over het SRI.

Deze pagina is een onderdeel van: