Nieuws

VGN-webinar: wat zijn mbo-certificaten en welke oplossingen bieden ze?

25 januari 2022

De ontwikkelingen binnen het flexibel opleiden in de zorg en het inzetten van mbo-certificaten gaan snel. Om zorgorganisaties zo goed mogelijk te informeren over de mogelijkheden van de mbo-certificaten, en om ze daarin te begeleiden, organiseren VGN en Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) een webinar op 2 februari.

Hoe verhouden mbo-certificaten zich tot diploma's?

Het programma van het webinar staat in het teken van het uitwisselen van kennis, afgewisseld met praktijkvoorbeelden. Het biedt zorgorganisaties handvatten om aan de slag te gaan met flexibel opleiden en mbo-certificaten. Want, wat zijn dat nou eigenlijk, mbo-certificaten? Welke zijn er en hoe verhouden de certificaten zich tot diploma’s? Louis Rutten, adviseur bij SBB, vertelt tijdens het webinar alles over de rol en de mogelijkheden van mbo-certificaten. 

Leven Lang Ontwikkelen

Het kennispunt Leven Lang Ontwikkelen (LLO) is door het ministerie van OCW opgericht om opleiders (zowel publieke als private opleiders) te stimuleren onderwijs te organiseren voor een leven lang ontwikkelen. Enkele vertegenwoordigers van het Kennispunt LLO geven tijdens het webinar op 2 februari, informatie over wat het Kennispunt LLO voor werkgevers kan betekenen. Harm Kroesen van ROC Mondriaan, illustreert dat verhaal met twee voorbeelden. Voorbeelden van de wijze waarop zij-instromers middels een opleidingstraject tot een certificaat, snel en effectief aan de slag kunnen, met perspectief op duurzame inzetbaarheid.

Is certificeerbaar opleiden een oplossing?

Danielle van Eerden van Regio Plus gaat in op de toenemende zij-instromers en op de resultaten van het uitstroomonderzoek. Mogelijke oplossing hiervoor is wellicht certificeerbaar opleiden. Dilemma is de wijze waarop onze arbeidsmarkt is ingericht. Hoe komen we tot een Skillsgerichte arbeidsmarkt, welke drempels ervaren werkgevers en wat moet er gebeuren om dit te beslechten?

Beren op de weg; terecht?

Tot slot vertelt Rob Egberts van Bureau STERK, hoe we kunnen omgaan met de ‘beren op de weg’ als het gaat om de inzet van EVC (erkennen van verworven competenties). Iedereen wil gezien en gehoord worden, dat geldt zeker ook voor zij-instromers die vaak met een karrevracht aan competenties binnenkomen. Egberts zal aangeven dat er geen ingewikkelde tijdrovende procedure nodig is om die competenties te erkennen. Zeker niet als het gaat om erkenning voor één of meer eenheden. Om bekwaamheid aan te tonen is verzilvering naar een mbo-certificaat (ook volgens de inspectie) echt niet nodig, maar dat kan wel, ook als opstap naar een diploma.

Veelgestelde vragen

Het laatste deel van het webinar wordt besteed aan vragen die via de chat worden gesteld aan de sprekers. Vervolgens zullen alle gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden na afloop gebundeld worden in een Q&A die we op onze website zullen publiceren. Ook zal er een verslag van het webinar online komen te staan.

Aanmelden

De aanmelding voor dit webinar is gesloten. Er wordt een opname gemaakt van de bijneenkomst die enkele dagen na de bijeenkomst terug te luisteren is op onze website.

Ronella Bleijenburg

Deze pagina is een onderdeel van: