Nieuws

Snelle inzetbaarheid en meer ontwikkelmogelijkheden met mbo-certificaten

05 februari 2022

Wat zijn mbo-certificaten eigenlijk en welke oplossingen bieden ze? Welke drempels ervaren zorgorganisaties als het gaat om flexibel opleiden en hoe halen we die weg? In samenwerking met Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) organiseerde de VGN op 2 februari een webinar waarin deze en nog veel meer vragen centraal stonden.

Anders denken én samenwerken

Het webinar over mbo-certificaten bood een afwisselend programma met veel kennis geïllustreerd door praktijkvoorbeelden. Met ruim zeventig deelnemers was de opkomst groot. De ontwikkelingen binnen het flexibel opleiden gaan snel en zorgorganisaties hebben vragen over de inzet en de mogelijkheden van mbo-certificaten. Het webinar is bedoeld om zorgorganisaties antwoorden te geven, te inspireren en hen op weg te helpen. De sprekers waren unaniem: om te komen tot flexibel opleiden moeten we anders gaan denken over diplomatrajecten en is een nauwe samenwerking tussen zorgorganisaties, publieke en private onderwijsinstanties en de overheid noodzakelijk. ‘We kunnen het niet alleen’. 

Nieuwe medewerkers zijn snel inzetbaar

Mbo-certificaten zijn een soort kleine diploma’s die je krijgt uitgereikt na het behalen van een door het ministerie van OCW vastgesteld deel van een mbo-opleiding, vertelde Louis Rutten, beleidsadviseur van SBB. Het werken met deelcertificaten en niet met lange diplomatrajecten heeft veel voordelen voor werkzoekenden en werkenden, benadrukte Rutten en ook alle andere sprekers tijdens het webinar. Zo helpt het om nieuwe medewerkers, zoals bijvoorbeeld het nog steeds toenemende aantal zij-instromers, snel vakbekwaam en bevoegd te maken en daarmee snel inzetbaar. In tijden van een krappe arbeidsmarkt is dit een mooie, maar vooral ook noodzakelijke ontwikkeling. 

Meer ontwikkelmogelijkheden voor huidige medewerkers 

Naast een snelle inzetbaarheid van nieuwe medewerkers, zijn mbo-certificaten een mooie mogelijkheid voor huidige medewerkers om een leven lang leren mogelijk te maken. Uit het uitstroomonderzoek dat RegioPlus sinds drie jaren houdt, blijkt dat met name de uitdaging in werkzaamheden en de loopbaanmogelijkheden een grote rol spelen bij de beslissing om niet langer in de gehandicaptenzorg te willen werken, gaf Danielle van der Eerden van RegioPlus aan tijdens het webinar. ‘Laat dat nou net iets zijn waar je met certificeerbaar opleiden en een leven lang ontwikkelen, het verschil kunt maken’, vertelde Van der Eerden. ‘Om mensen meer uitdaging en meer ontwikkelmogelijkheden te geven in hun werk, kun je certificeerbare eenheden inzetten. Hiermee kunnen zij zich op specifieke onderdelen verder ontwikkelen, zonder een heel diplomatraject in te gaan.’

Bevoegd en bekwaam  

Om te komen tot flexibel opleiden moeten we wel anders gaan denken over diplomatrajecten en de kansen inzien en benutten, werd duidelijk tijdens de bijeenkomst. Een deel van de sprekers ging in op de misvattingen die er zijn en de drempels die organisaties zien. Zo is er nog steeds bij veel organisaties de overtuiging dat de Inspectie altijd een diploma noodzakelijk acht. Meerdere sprekers gaven aan dat dit niet zo is. Zij benadrukten: ‘De Inspectie geeft aan dat iemand inzetbaar is als hij bevoegd en bekwaam is. Dat bereik je met mbo-certificaten.’

Beren op de weg

Rob Egberts van Bureau STERK behandelde enkele ‘beren op de weg’, bijvoorbeeld die van het functiehuis. ‘Organisaties lopen er tegenaan dat in het functiehuis is aangegeven dat een functie aan een bepaald diploma gekoppeld is. Gelukkig is dat op te lossen. Neem, in samenspraak met de OR, in het functiehuis op dat deskundigheid ook vastgesteld kan worden met een ervaringscertificaat of met bijvoorbeeld gecertificeerde eenheden.’ Ook gaf hij aan dat er geen ingewikkelde tijdrovende procedure nodig is om die competenties te erkennen. Zeker niet als het gaat om erkenning voor één of meer eenheden. Hij nam direct een andere drempel weg ten aanzien van de geldigheid van ervaringscertificaten. ‘Die worden landelijk erkend door VGN, Actiz, SBB, de examencommissies van scholen en alle ministeries. Dat kan dus geen belemmering zijn.’

Terugkijken, Q&A’s en meer informatie

Het webinar is onderstaand terug te kijken. Onderstaand zijn ook alle presentaties te downloaden en staan links en downloads naar meer informatie. Een Q&A met daarin antwoord op alle vragen die tijdens het webinar gesteld zijn, voegen we zo snel mogelijk toe.

Overzicht van alle sprekers

Sprekers op het webinar over mbo-certificaten waren:

  • Louis Rutten, adviseur bij SBB. Hij behandelde vragen als: Wat zijn mbo-certificaten? Welke zijn er en hoe verhouden de certificaten zich tot diploma’s? Ook ging hij in op de rol en de mogelijkheden van mbo-certificaten.
  • Marieke Slangen van kennispunt Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Zij gaf informatie over wat het Kennispunt LLO voor werkgevers kan betekenen.
  • Harm Kroesen van ROC Mondriaan en Patrick Cillessen van het Zorgcollege. Beiden gaven vanuit het onderwijs praktijkvoorbeelden en hun visie op het flexibel opleiden.
  • Danielle van der Eerden van RegioPlus. Zij ging in op het toenemende aantal zij-instromers op de arbeidsmarkt, de resultaten van het uitstroomonderzoek en de dilemma’s van de huidige arbeidsmarkt. Hoe komen we tot een Skillsgerichte arbeidsmarkt, welke drempels ervaren werkgevers en wat moet er gebeuren om dit te beslechten?
  • Rob Egberts van Bureau STERK. Hij behandelde de ‘beren op de weg’ ten aanzien van de inzet van EVC (erkennen van verworven competenties).

Meer informatie

Ronella Bleijenburg

Deze pagina is een onderdeel van: