Nieuws

VGN wil bestuurlijk overleg met de minister over korting zorgkantoor

15 oktober 2021

Zilveren Kruis zorgkantoren hebben deze week aangekondigd een forse korting van 0,89% door te voeren over de budgetten voor 2021. Hierdoor is onzeker of zorg die is geleverd aan mensen met een beperking vergoed gaat worden. De VGN heeft minister de Jonge verzocht om een overleg samen met Zorgverzekeraars Nederland en Zilveren Kruis Zorgkantoren om tot een oplossing te komen.

wlz

Onacceptabel

De VGN vindt het onacceptabel dat juist in deze, vanwege corona onzekere, tijden deze korting wordt doorgevoerd. We vinden dit ook niet in lijn met de uitspraak van de rechter in het kortgeding dat we vorig jaar tegen het inkoopbeleid van de zorgkantoren hebben gevoerd. Zeker omdat tegelijkertijd van zorgaanbieders wordt verwacht dat zij steeds meer mensen met een complexe zorgvraag in zorg nemen, terwijl geconstateerd is dat de tarieven voor deze zorg onvoldoende dekkend zijn.

De VGN vindt dat er voldoende middelen beschikbaar gesteld moeten worden om alle mensen met een beperking, die met een onafhankelijk gestelde indicatie toegang tot de Wlz hebben, van goede zorg te voorzien. Helaas is dit in de regio’s van Zilveren Kruis zorgkantoren, ondanks de recente verhoging van het Wlz kader, blijkbaar niet het geval.

Bijgaand vindt u het verzoek van de VGN voor een bestuurlijk overleg met minister de Jonge en de besturen van ZN en Zilveren Kruis.

Portretfoto van Biance Roos
Wil je meer weten?
Neem contact op met Bianca Roos