Nieuws

Wlz contracteerruimte 2021 verder opgehoogd met €159 miljoen

01 oktober 2021

In de definitieve kaderbrief 2022 die net na Prinsjesdag is gepubliceerd kent minister de Jonge een extra structurele ophoging van €159 miljoen toe aan het Wlz-kader 2021. Ook in 2022 vindt er een extra ophoging plaats. De extra middelen die zijn toegekend voor de verhoging van de lonen in de middelste loongroepen zijn nog niet verwerkt in het kader voor 2022.

abonnementstariefwmo

Wlz contracteerruimte 2021

Uit de augustusraming van de NZa komt naar voren dat ten opzichte van de voorlopige kaderbrief nog een tekort van nog eens €159 miljoen wordt verwacht. Dit tekort wordt veroorzaakt door de grotere instroom van mensen met een GGZ-wonen indicatie (€61 mln) en het sneller dan verwacht herstel van de zorgverlening na corona in de andere sectoren, vooral in de VVT (€ 98 mln). In dit bedrag zit ook €60 mln aan manoeuvreerruimte. De minister heeft €159 miljoen structureel toegevoegd aan de contracteerruimte. De zorgkantoren gaan overigens uit van een nog groter tekort van €100 mln extra.

Met de toegekende ophoging is er in 2021 in totaal €27.733 miljoen beschikbaar. Hiervan is €23.252 mln beschikbaar voor zorg in natura en €3.031 mln voor PGB. Daarnaast is er €1.450  mln beschikbaar voor het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Definitief kader 2022

Door de aanpassing van het kader 2021 wordt ook het kader 2022 opgehoogd. Daarnaast wordt er in 2022 rekening gehouden met een hogere doorloop van kosten voor mensen die in 2021 gedurende het jaar zijn ingestroomd in een GGZ-wonen profiel. Hiervoor is €389 miljoen extra beschikbaar.

In totaal is er €29.760 miljoen beschikbaar in het kader. Hiervan is €26.360 miljoen voor zorg in natura en €3.100 miljoen voor PGB. Er worden €300 miljoen gereserveerd als herverdelingsmiddelen.

In de definitieve kaderbrief wordt nog geen melding gemaakt van de extra middelen die in de Algemene Politieke Beschouwingen zijn toegekend voor salarisverhogingen in de middelste loonschalen. VWS heeft aangegeven dat hiervoor een addendum op de kaderbrief komt waarin €221 miljoen voor de Wlz wordt gereserveerd. We verwachten op basis hiervan op korte termijn een aanpassing van de tarieven 2022 door de NZa.