Nieuws

Vind een AVG-polikliniek bij u in de buurt

De VGN vindt het belangrijk dat huisartsen en andere verwijzers artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG's) makkelijk kunnen vinden als mensen met een beperking deze zorg nodig hebben. Daarom zet de VGN, in samenspraak met de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), een overzicht met AVG-poliklinieken op haar site.

kaart nederland AVG-poliklinieken

AVG's

In de Wet Langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet is geregeld dat mensen met een beperking een beroep moeten kunnen doen op zorg door AVG’s. Een AVG is een zelfstandig specialist, die kan worden ingeschakeld voor handicap-gebonden problematiek. Deze zorg is gericht op voorkomen, behandelen en beperken van (handicapgebonden) somatische en psychische problematiek, in afstemming met andere professionals.

Voor deze zorg is een verwijzing van een huisarts of een kinderarts nodig. Uit overleggen met huisartsen is gebleken dat zij de informatie over de poliklinieken niet altijd makkelijk weten te vinden. In de meeste provincies bevinden zich VG-poliklinieken. Deze zijn vaak verbonden aan zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking.

AVG-poli's bij u in de buurt

In onderstaande kaart kunt u de AVG-poli's bij u in de buurt vinden. Onderstaand is ook een pdf te downloaden met alle contactgegevens op een rij. Op de site van de NVAVG is nog meer informatie voor verwijzers te vinden.

Deze pagina is een onderdeel van: