Nieuws

Vitaliteit en werkplezier: kickstart nieuwe projecten

20 december 2023

Organisaties in de gehandicaptenzorg hebben vitaliteit, werkdruk en loopbaanontwikkeling hoog op de agenda staan. Vanaf 2024 kan de sector hier nog meer aandacht aan besteden, want de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg biedt verschillende extra projecten aan over dit thema. Tijdens een webinar op 31 januari wordt het startschot van deze projecten gegeven. Onder andere HR-medewerkers en leidinggevenden kunnen dan alles te weten komen over wat de projecten te bieden hebben.

Langdurige zorg

Vitaal en met plezier aan het werk

Het werk in de gehandicaptenzorg is mooi en uitdagend. Dat wil de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG) graag zo houden. Vitaliteit en werkplezier van medewerkers zijn hiervoor doorslaggevend. Om dit te ondersteunen, heeft de StAG enkele bijzondere projecten ontwikkeld die medewerkers in de gehandicaptenzorg verder kunnen helpen. Deze projecten zijn een gezamenlijk initiatief van de vakbonden en werkgevers in de gehandicaptenzorg en worden kosteloos aangeboden, mede dankzij subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bijeenkomst voor HR-medewerkers en leidinggevenden in de gehandicaptenzorg

Op woensdag 31 januari, van 09.30 tot 11.00 uur, organiseert de StAG een online webinar waarin je in vogelvlucht inzicht krijgt in deze bijzondere projecten. Bovendien kunnen de deelnemers hun expertise delen en in gesprek gaan over hoe we samen medewerkers enthousiasmeren voor de aangeboden projecten:

  • Het goede en veilige gesprek
  • Balansverlof
  • Financieel advies
  • Even ietsje minder
  • Werk-privé balans
  • Organisatiescan
  • Impact van hormonale klachten 

Meld je aan voor het webinar en werk mee aan vitale medewerkers in de gehandicaptenzorg die met plezier hun werk doen.

Over Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg

De StAG is er voor werkgevers en werknemers. Het is een samenwerkingsverband van sociale partners in de gehandicaptenzorg: de FNV, CNV, Nu’91, FBZ en de VGN. Het doel van StAG is om er (mede) voor te zorgen dat de branche aantrekkelijk is en blijft om in te werken. Zoals door werknemers- en werkgeversorganisaties afgesproken in de Cao-Gehandicaptenzorg leveren de leden van de VGN (voor de duur van de cao) ook een bijdrage aan de StAG.

Noortje Smit lachend
Wil je meer weten?
Neem contact op met Noortje Smit

Deze pagina is een onderdeel van: