Nieuws

Vooraankondiging: actualisatie model privacyreglement

De VGN is bezig met de actualisatie van het model privacyreglement uit 2013 naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Naar verwachting zal het modelreglement in oktober gereed zijn.  

Deze pagina is een onderdeel van: