Nieuws

Voorbeeldroutes voor Simpel Switchen en de geleerde lessen

Leestijd: 1 minuten
26 oktober 2023

Het landelijk actieprogramma Simpel Switchen is opgezet om obstakels en belemmeringen die arbeidsdeelname in de weg staan in beeld te krijgen, aan te pakken en waar mogelijk op te heffen. Eén van de initiatieven uit het programma zijn de voorbeeldroutes. Movisie volgde hiervoor vijf burgers die switchten van de ene naar de andere vorm van werk. Deze verhalen zijn onlangs gebundeld en gepubliceerd.

Waarom is aandacht nodig voor deze persoonlijke verhalen

Participeren in werk is een recht voor iedereen. Toch staan veel mensen met een beperking nog aan de kant, doen niet mee in de vorm van werk die voor hen het best passend is. Wat leren zij ons over de routes naar werk of het switchen tussen verschillende vormen van werk zodat ze op de best passende plek terechtkomen?

In de publicatie leest u vijf persoonlijke verhalen die getuigen van het zetten van stappen van de ene naar de andere vorm van werk, zoals de stap van dagbesteding naar betaald werk of van dagbesteding naar beschut werk. Met hoogte- en dieptepunten, waaruit de volharding van deze burgers spreekt én dat van anderen die hen hebben ondersteund bij het zetten van de stappen.

Geleerde lessen

Wat werkte voor deze burgers en wat werd juist als belemmerend ervaren? En welke geleerde lessen nemen we daaruit mee, zodat andere mensen in een soortgelijke positie beter kunnen worden ondersteund in hun weg naar werk?

Bron: Movisie

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: