Voorstellen VGN om de Wzd fundamenteel te wijzigen

De VGN onderschrijft de geest van de Wzd, het is de letter van de wet die in de praktijk knelt. De VGN heeft eind 2023 de bestuurlijke afspraken uitvoering Wzd niet ondertekend, omdat deze niet ver genoeg gingen. In aansluiting hierop heeft de VGN een notitie ontwikkeld met voorstellen om de Wzd fundamenteel te wijzigen. Deze notitie is aan de minister van VWS aangeboden.

vlieger

De huidige Wzd geeft professionals onvoldoende ruimte en vertrouwen om goede zorg te verlenen. Te veel focus op de procedures, standaardtermijnen en vastlegging, leidt af van waar het echt om gaat: bewustwording, het leren en reflecteren en zoveel mogelijk voorkómen van het toepassen van onvrijwillige zorg. Vertrekpunt bij de zorgverlening is altijd het voorkomen van onvrijwillige zorg, daar is onze inzet op gericht. Soms valt onvrijwillige zorg echter niet te vermijden. Onvrijwillige zorg kan ook noodzakelijk zijn als onderdeel van goede zorg. 

Ook zien we in de praktijk dat de manier van registreren niet leidt tot goede sturingsinformatie, waardoor het gewenste leren en reflecteren onvoldoende van de grond komt. De Bestuurlijke afspraken uitvoering Wzd zetten een stap in de goede richting, maar deze stap is niet voldoende. Door de hoge administratieve lasten kunnen medewerkers niet doen wat zij willen doen: bewoners en andere cliënten goede zorg en ondersteuning bieden. De lasten vloeien voort uit wantrouwen. Om dat te kunnen doorbreken is een paradigmashift nodig: werken en verantwoorden op basis van autonomie en gerechtvaardigd vertrouwen. De VGN heeft in haar brief over het niet instemmen met de bestuurlijke afspraken uitvoering Wzd, aangegeven dat de Wzd fundamenteel anders moet worden ingericht om de gewenste paradigmashift te bewerkstelligen. In onderstaande notitie geven wij concreet aan welke wijzigingen nodig zijn.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Marijke Delwig
Telefoonnummer
Marijke Delwig

Deze pagina is een onderdeel van