VWS blijft bij onderhandelbare tarieven NHC

Het ministerie van VWS schuift de bezwaren tegen een onderhandelbaar huisvestingstarief in de langdurige zorg terzijde. De VGN had in maart aangevoerd dat het investeringsklimaat onder druk staat, terwijl er juist extra geïnvesteerd moet worden in de komende tijd. Dat verdraagt zich niet met onderhandelbare tarieven. Bovendien vragen de banken stabiele businesscases en ook dat vereist stabiele tarieven.

stapels met munten en een houten huisje

In maart 2017 heeft de VGN samen met ActiZ, GGZ-Nederland en de RIBW-alliantie per brief het ministerie gevraagd om voor de NHC’s vaste tarieven te blijven gebruiken. We voerden aan dat een onderhandelbaar huisvestingstarief zoveel onzekerheid met zich mee brengt dat financiers steeds minder bereid zullen zijn om geld te verstrekken, terwijl investeringen in vastgoed, onderhoud, veiligheid en technologie in de langdurige zorg juist hard nodig zijn. VWS ziet in onze bezwaren echter geen aanleiding voor een beleidswijziging. De introductie van een flexibel huisvestingstarief maakt volgens VWS onderdeel uit van de introductie van integrale tarieven in 2018. De zorgtarieven zijn al onderhandelbaar en als de NHC onderdeel wordt van de ZZP-tarieven, wordt daarmee dus ook de NHC in de toekomst onderhandelbaar. Voor 2018 gelden nog wel vaste tarieven en de NZa houdt deze tarieven in de beleidsregel zichtbaar.

De VGN betreurt deze reactie. Het is onlogisch om vanuit een systeem met vaste tarieven en op weg naar persoonsvolgende bekostiging, nu in die tussentijd de tarieven onderhandelbaar te maken. Het leidt voorspelbaar tot verlaging van tarieven, in een periode dat stabiele tarieven juist zo belangrijk zijn.

De brief van VWS treft u als bijlage aan.