Nieuws

Wat betekent het coalitieakkoord voor de gehandicaptenzorg?

17 december 2021

Welke plannen heeft het nieuwe kabinet voor de positie van mensen met een beperking en voor de gehandicaptenzorg? De VGN heeft de mogelijke gevolgen van het coalitieakkoord in kaart gebracht.

Den Haag

Lees de volledige analyse in de bijlage onderaan dit artikel.

Goede voornemens op het gebied van inclusie

De VGN ziet een aantal positieve elementen in het nieuwe coalitieakkoord, vooral waar het gaat om inclusie van mensen met een beperking. Zo is er een ambitie om toeslagen af te bouwen zodat mensen met een beperking niet meer worden geconfronteerd met hoge terugvorderingen als zij gaan werken. Ook kondigt het kabinet aan de bijverdiengrenzen in de participatiewet te verruimen en het aantal beschutte werkplekken uit te breiden. Ook streeft het kabinet naar inclusief onderwijs, wordt de verbeteraanpak van passend onderwijs voortgezet en het aantal onnodige thuiszitters gaat naar nul. Het is belangrijk dat een inclusieve arbeidsmarkt en inclusief onderwijs uitdrukkelijk in het akkoord zijn benoemd.

Te weinig ambitie voor passende zorg en ondersteuning

In het coalitieakkoord ontbreken echter belangrijke plannen over de arbeidsmarktproblematiek en voor passende, toegankelijke zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Het kabinet geeft ons bijvoorbeeld niet de ruimte om de loonkloof met het bedrijfsleven verder te overbruggen, er komt geen overkoepelend plan van aanpak voor mensen met een LVB en er is geen ruimte om te investeren in complexe zorg.

Reactie VGN

De VGN heeft inmiddels een gezamenlijke reactie op het coalitieakkoord gegeven met Ieder(in), MIND, Per Saldo, Wij staan op! en de Coalitie voor Inclusie. Wij roepen het aanstaande kabinet op meer ambitie te tonen in de plannen voor zorg en ondersteuning van mensen met een beperking, chronische aandoening of psychische kwetsbaarheid.

Op het gebied van jeugd reageerde de VGN met onze partners van de BGZJ eerder al dat we verontrust zijn dat het kabinet 0,5 miljard euro extra wil bezuinigen op jeugdzorg, bovenop de plannen van de Commissie van Wijzen.  

Dit akkoord vraagt om nadere uitwerking en bespreking in de Kamer. Dat betekent voor ons dat er de komende jaren ruimte is voor overleg en lobby richting de Kamer en de nieuwe minister. Daar zal de VGN vol op inzetten. Daarom zullen we, naast het geven van bovenstaande reacties, in overleg gaan met bewindspersonen die in het nieuwe kabinet verantwoordelijk zijn voor onze sector, over wat er volgens ons en onze achterban nodig is. En hoe we daarin kunnen samenwerken. We werken hierbij vanuit onze Visie2030 en de voorgestelde acties die we in een recente brief aan de informateur lieten weten.

In onderstaande bijlage lees je onze uitgebreide analyse en duiding over de gevolgen van het coalitieakkoord voor onze sector.