Nieuws

Wat houdt een erkenning van het SOEC in?

Bij het SOEC kunnen aanvragen worden ingediend voor het erkennen van bij- en nascholingstrajecten van gehandicaptenzorgmedewerkers. Bij de beoordeling van deze aanvraag toetst het SOEC of de het opleidingtraject dusdanig is vormgeven dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid verondersteld mag worden dat de deelnemers aan het eind van de opleidingstraject die competenties hebben verworven die in de doelstelling van de opleiding zijn opgenomen.

Hiermee voldoet de opleiding aan de kwaliteitsnorm die voor de gehandicaptenzorg is gesteld.

Hiertoe wordt de opleiding getoetst aan een aantal criteria die in onderling verband worden beoordeeld. Zo wordt bezien of de verhouding theorie / praktijk aansluit bij de doelgroep van de opleiding, de transfer naar de praktijk en deskundigheid van de docenten. Voor meer informatie over deze criteria verwijzen wij u naar de handleiding SOEC ( link maken naar nader artikel)

Deze pagina is een onderdeel van: