Nieuws

Webinar terugkijken ´Vitaal en met plezier werken in de gehandicaptenzorg´

08 februari 2024

Op woensdag 31 januari organiseerde de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG) een webinar over vitaliteit en werkplezier in de gehandicaptenzorg. De ruim honderd deelnemers hoorden over acht projecten die speciaal voor de branche zijn ontwikkeld. Ook gingen ze in gesprek over hoe hun organisatie deze projecten kan inzetten. Het doel: medewerkers in de gehandicaptenzorg in staat stellen hun mooie en uitdagende werk vitaal en met plezier te blijven uitvoeren.

Projecten in vogelvlucht

In samenwerking met sociale partners heeft StAG acht projecten ontwikkeld over vitaliteit en werkplezier. Tijdens het webinar schoven de projectleiders om beurten aan tafel om te vertellen over hun projecten, wat je ermee kan bereiken en hoe de projecten het werk voor medewerkers in de gehandicaptenzorg aangenamer kunnen maken. Ook kregen deelnemers de mogelijkheid om vragen te stellen.

Samen komen we verder

De branche, met haar ruim 190.000 medewerkers, doet er veel aan om ervoor te zorgen dat medewerkers in de gehandicaptenzorg vitaal en met plezier blijven werken. Maar het blijft belangrijk om samen te kijken wat we nog meer kunnen doen. De StAG wil deelnemers met dit webinar daarom enthousiasmeren om aan de slag te gaan met de aangeboden projecten.

Denk mee

De StAG streeft ernaar dat de projecten zo goed mogelijk bij de praktijk aansluiten. Ben jij bereid hierover een keer mee te denken of heb je nu al ideeën? Stuur dan een e-mail naar stag@caop.nl.

Over Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg

De StAG is er voor werkgevers en werknemers. Het is een samenwerkingsverband van sociale partners in de gehandicaptenzorg: de FNV, CNV, Nu’91, FBZ en de VGN. Het doel van StAG is om er (mede) voor te zorgen dat de branche aantrekkelijk is en blijft om in te werken. Zoals door werknemers- en werkgeversorganisaties afgesproken in de Cao-Gehandicaptenzorg leveren de leden van de VGN (voor de duur van de cao) ook een bijdrage aan de StAG.

Drie mensen zitten op tafel en op de achtergrond is de tekst STAG te lezen
Saïda Youssef (FNV Zorg & Welzijn) en Arend Vreugdenhil (VGN), bestuurders van de StAG, in gesprek met dagvoorzitter Emma Steenbergen
Noortje Smit lachend
Wil je meer weten?
Neem contact op met Noortje Smit

Deze pagina is een onderdeel van: