Nieuws

Wet langdurige zorg vanaf 2021 toegankelijk voor mensen met psychiatrische problematiek

16 juli 2019

In de afgelopen week heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de Wlz te wijzigen. Dit is positief nieuws. Twee weken geleden stemde de Tweede Kamer unaniem in met deze wijziging. Nu ook de Eerste Kamer heeft ingestemd kunnen de noodzakelijke voorbereidingen gestart worden voor deze wetswijziging. 

wlzvoormensenpsychishestoornis

In de komende periode gaat het CIZ verder met het scholen van medewerkers om ook de aanvragen voor mensen met psychiatrische problematiek te kunnen beoordelen. Vanaf januari 2020 kunnen er Wlz-aanvragen worden gedaan bij het CIZ. De indicaties die in 2020 worden afgegeven krijgen een ingangsdatum van 1 januari 2021. 

Gera van der Woude
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gera van der Woude