Nieuws

Wetsvoorstel GGZ ook in de Wlz naar Tweede Kamer

22 februari 2019

Vorige week heeft de ministerraad ingestemd met het wetsvoorstel om de toegang tot de Wlz ook mogelijk te maken op grond van een psychische stoornis. De VGN is blij dat deze stap eindelijk gezet is. Door deze grondslag toe te voegen kunnen clienten integraal beoordeeld worden wanneer zij een aanvraag doen bij het CIZ. 

De VGN is teleurgesteld dat, in het wetsvoorstel dat nu naar de Tweede Kamer is gegaan, kinderen en jongeren zijn uitgesloten. Bij kinderen en jongeren is het voorstel dat de psychiatrische problematiek niet wordt meegewogen bij het bepalen of er recht is op toegang tot de Wlz. Hiermee is het nog steeds niet mogelijk om integraal naar kinderen en jongeren te kijken. Bij de wetsbehandeling in de Tweede Kamer gaan we hier aandacht voor vragen. 

In het wetsvoorstel is voorzien in een voorbereidingsjaar in 2020. Gedurende dit jaar kunnen clienten bij het CIZ een aanvraag doen en wordt de psychiatrische problematiek meegewogen. De indicaties die worden afgegeven zullen ingaan per 1-1-2021. Deze termijnen zijn nog onder voorbehoud van de (tijdige) behandeling in de Tweede en Eerste Kamer. 

Gera van der Woude
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gera van der Woude