Wettenoverzicht: Kwaliteit door de domeinen heen

VGN heeft de wetteksten uit de Wlz, Wkkgz, Jw, Wmo en Zvw op het gebied van kwaliteit gebundeld in één document. Het is soms namelijk een gepuzzel voor organisaties: welke eisen stelt de wet en welke aanvullende eisen komen voort uit de inkoop door zorgverzekeraars, zorgkantoren of gemeenten? Met het wettenoverzicht kunt u in een oogopslag op wet of op thema zien welke eisen wettelijk gesteld worden. 

Het wettenoverzicht 'Kwaliteit door de domeinen heen' geeft een beeld van de wettelijke kwaliteitseisen in de verschillende stelsels voor zorg in natura. Het betreft de Wet langdurige zorg, de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg, de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Zorgverzekeringswet.

In het overzicht kan gezocht worden op wet, maar ook op vijftien thema's. Systematisch kwaliteit bijvoorbeeld, cliëntenraadpleging, klachten & geschillen of professionaliteit. De teksten in de kolommen zijn veelal samenvattingen. Volledige, actuele teksten en verdere toelichting zijn te vinden via www.wetten.overheid.nl

Deze pagina is een onderdeel van