Nieuws

Wouter Bos ontvangt eerste 'Handboek ethiekondersteuning'

08 juni 2016

Tijdens het jaarlijkse congres van Netwerk EthiekOndersteuning Nederland (NEON) op 3 juni jl. is het eerste exemplaar van het Handboek ethiekondersteuning aangeboden aan Wouter Bos, bestuursvoorzitter VUmc. Het boek biedt een praktische introductie in de ethiekondersteuning, speciaal bedoeld voor organisaties in de gezondheidszorg.

Nederland kent een lange traditie van ethiekondersteuning in zorgorganisaties, met commissies ethiek, ethiekconsulenten of gespreksleiders moreel beraad. Tot nu toe was er echter geen informatie beschikbaar over de vraag hoe en wanneer deze ethiekondersteuning goed functioneert. Het 'Handboek ethiekondersteuning' geeft voor het eerst informatie over de kwaliteit van ethiekondersteuning in Nederland, en gaat in op vragen als: wat zijn de taken van een commissie ethiek, welke competenties zijn nodig van de leden en hoe organiseer je ethiekondersteuning op een goede manier in een zorgorganisatie?

'Handboek ethiekondersteuning' helpt medewerkers in zorgorganisaties die zich bezighouden met ethiek om de ethiekondersteuning binnen hun organisatie op te starten of verder vorm te geven. Een handboek rond het thema ethiekondersteuning bestond nog niet op de markt.

NEON

De inhoud van dit boek is geschreven in nauwe samenspraak met de mensen die werkzaam zijn in de ethiekondersteuning in Nederland. Dit de eerste publicatie van NEON, een nieuw netwerk dat gezamenlijk werkt aan de professionalisering van ethiekondersteuning in Nederland, door kennis en ervaringen te delen.

Deze pagina is een onderdeel van: