Nieuws

WW-premie 2021 vanaf augustus omlaag

Leestijd: 1 minuten
05 juli 2021

De WW-premies (de percentages van de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds, AWf) die gelden voor het jaar 2021, gaan omlaag. Dit heeft de minister van SZW aangegeven.

rekenmachine

De verlaging geldt met ingang van 1 augustus 2021 voor alle werkgevers die niet per vier weken loonaangifte doen, en met ingang van 16 augustus 2021 voor werkgevers die per vier weken loonaangifte doen aan de Belastingdienst.

Het premiepercentage van de lage premie, over het loon van werknemers met een vast contract, wordt verlaagd van 2,7% naar 0,34%, en het premiepercentage over het loon van andere werknemers wordt verlaagd van 7,7% naar 5,34%. Voor beide geldt dus een daling van 2,36 procentpunt. Het verschil tussen de hoge en de lage premie blijft vijf procentpunt.

De nieuwe premiepercentages zijn van toepassing op het loon van aangiftetijdvakken waarover na de ingangsdatum aangifte wordt gedaan. Bij herziening of correctie van loonaangiften die zijn gedaan over eerdere aangiftetijdvakken, gelden de percentages die voordien van toepassing waren.

De premieverlaging houdt verband met de afschaffing van de Baangerelateerde investeringskorting (BIK).

CAO-helpdesk

Deze pagina is een onderdeel van: