Nieuws

Zorgkantoren korten ten onrechte tarieven van verpleeghuizen

10 maart 2017

In dagblad Trouw vraagt ActiZ vlak voor de verkiezingen aandacht voor de kortingen die zorgkantoren toepassen op de tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de ouderenzorg zijn vastgesteld. Uit het artikel blijkt dat deze kortingen drie tot vier procent bedragen, waardoor de sector dit jaar zo’n 350 miljoen misloopt. Dit komt naar voren uit een enquête waarmee ActiZ haar achterban raadpleegde over dit onderwerp.

ActiZ is van mening dat de beschikbare tarieven voor de volle honderd procent ten goede moet komen aan zorg, zeker in de tijd dat er discussie is over de kwaliteit van en een mogelijke bezettingsnorm voor de verpleeghuizen. Ook in 2016 hebben de verpleeghuizen niet het volledige bedrag ontvangen.

Herkenbaar

De VGN herkent zich volledig in het bericht van ActiZ. Uit onze laatste WLZ enquête komt naar voren dat zorgkantoren ook dit jaar weer gemiddeld 3,74% hebben gekort op de door de NZa vastgestelde tarieven. Deze middelen kunnen dus niet worden ingezet voor zorg en ondersteuning van onze cliënten. Ook gaat er veel tijd en energie zitten in het inkoopproces en wordt niet alle geleverde zorg ook uiteindelijk betaald.

Politieke lading

Dit is de reden waarom de VGN al jarenlang pleit voor vaste tarieven, meerjarige contractering en een persoonsvolgend systeem. We hebben dit punt vaak onder de aandacht gebracht van de politiek en de staatssecretaris en de inkoop is vereenvoudigd, maar afschaffing van de kortingen is nog niet gelukt. We hopen dan ook dat het signaal van ActiZ gehoor zal vinden bij de politiek en bij de vorming van een nieuw kabinet. Ook de VGN zal hiervoor aandacht blijven vragen.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven