aantrekkelijk-werk

Arbeidszaken

Werken in de gehandicaptenzorg is mooi, belangrijk en van betekenis.  Daarom staat de VGN met haar leden voor een goed arbeidsklimaat zodat medewerkers vitaal en met plezier hun werk kunnen doen nu en in de toekomst.

De zorg en ondersteuning organiseren zorgprofessionals samen met mensen met een beperking en de netwerken om hen heen. Hiermee verbeteren ze de kwaliteit van leven van iedereen die betrokken is en maken zorgprofessionals het verschil in het leven van mensen met een beperking. 

Om te zorgen dat de gehandicaptenzorg een aantrekkelijke sector is én blijft om in te werken, werken we aan: 

  •  Goede arbeidsvoorwaarden 
  •  Ruimte voor reflectie en ontwikkeling 
  •  Professionele zeggenschap 
  •  Nabij zijn van leidinggevende  
  •  Een zo veilig mogelijk werkklimaat  
  •  Goede balans tussen vaste en flexibele medewerkers