Artikelen door Dianne van der Veen

 1. "We weten dat mensen met een beperking dit voor hun leven hebben. Ze blijven altijd hulp nodig hebben. Ik vind het daarom gek, dat dit in ons systeem niet goed is geregeld“, zegt VGN-voorzitter Boris van der Ham in de podcast Studio LVB van Middin. In deze nieuwe aflevering praat hij met Raza Mangon (cliënt bij Middin) en Ellie ten Have (begeleider bij Middin) over hoe het is om mee te doen in de samenleving als je een licht verstandelijke beperking hebt.

  • Meedoen in de samenleving
 2. Op 30 november en 2 december wordt de begroting van SZW besproken in de Tweede Kamer. De VGN roept het kabinet op om te investeren in een inclusieve samenleving. Een samenleving zonder kansenongelijkheid en met de mogelijkheid tot een leven lang leren en ontwikkelen, ook voor mensen met een beperking. De VGN heeft de Kamerleden gevraagd om tijdens dit debat aandacht te besteden aan drie belangrijke thema’s, namelijk: 1. Zorg voor een inclusieve samenleving; 2. Vereenvoudig de Participatiewet; en 3. Investeer in de talentontwikkeling van mensen met een beperking.

 3. Op 26 oktober en 28 oktober wordt de begroting van VWS besproken in de Tweede Kamer. In aanloop naar dit debat heeft de VGN de politici gevraagd om aandacht te besteden aan drie thema’s die belangrijk zijn voor de gehandicaptenzorg, namelijk: 1. Zorg voor een inclusieve samenleving; 2. Investeer in de medewerkers uit de gehandicaptenzorg; 3. Help ons om de meest complexe zorg te kunnen blijven bieden aan de mensen met verstandelijke beperking die een intensieve begeleiding nodig hebben.

 4. In deze Masterminds gaan 6 tot 8 gedragswetenschappers en psychiaters met collega’s op ontdekkingstocht hoe zij stappen kunnen zetten in het samen dragen en verdragen van risico’s. NVO, NIP, StroomOp en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) nodigen psychiaters en gedragswetenschappers (orthopedagogen/psychologen) met verschillende functies in de keten van harte uit om deel te nemen aan een serie van 3 korte online bijeenkomsten – Masterminds – over het bieden van de best passende zorg voor kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen.

 5. Voor meer dan 2 miljoen Nederlanders gaat stemmen niet vanzelf. Dat komt bijvoorbeeld door een lichamelijke of (licht) verstandelijke beperking. Om te zorgen dat verschillende groepen kiezers ook bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022 makkelijker kunnen stemmen is een vernieuwd actieplan opgesteld door de de ministeries van BZK en VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en de Kiesraad. Dit plan wordt breed ondersteund, waaronder door de VGN.

 6. Boris van der Ham, voorzitter VGN, roept het kabinet om te investeren in de gehandicaptenzorg. 'Echte goede gehandicaptenzorg en participatie voor mensen met een beperking in de samenleving, kost geld en inspanning', lichtte hij toe in het programma WNL op Zondag. Om goed personeel en de kwaliteit van de gehandicaptenzorg te behouden, pleit hij voor 5 procent salarisverhoging en 50 miljoen euro extra investering voor de zorg aan mensen met verstandelijke beperking die intensieve begeleiding nodig hebben. Dit is de snelst groeiende cliëntengroep in de gehandicaptenzorg.

 7. Op dit moment is zelfstandig stemmen niet voor iedereen mogelijk. Het stemproces, de stemlokalen en de stemhokjes zijn niet voor iedereen toegankelijk en assistentie mag niet altijd mee het stemhokje in. De VGN vindt - samen met een aantal andere organisaties - dat dit anders moet. Er ligt nu een wetsvoorstel (ministerie BZK) dat assistentie bij het stemmen voor mensen met een verstandelijke beperking mogelijk moet maken. Deze zgn. ‘experimentenwet’ vergroot de toegankelijkheid van het verkiezingsproces en maakt hulp in het stemhokje voor een bredere groep mogelijk.

  • Meedoen in de samenleving