Artikelen door Dianne van der Veen

  1. Voor meer dan 2 miljoen Nederlanders gaat stemmen niet vanzelf. Dat komt bijvoorbeeld door een lichamelijke of (licht) verstandelijke beperking. Om te zorgen dat verschillende groepen kiezers ook bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022 makkelijker kunnen stemmen is een vernieuwd actieplan opgesteld door de de ministeries van BZK en VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en de Kiesraad. Dit plan wordt breed ondersteund, waaronder door de VGN.

  2. Boris van der Ham, voorzitter VGN, roept het kabinet om te investeren in de gehandicaptenzorg. 'Echte goede gehandicaptenzorg en participatie voor mensen met een beperking in de samenleving, kost geld en inspanning', lichtte hij toe in het programma WNL op Zondag. Om goed personeel en de kwaliteit van de gehandicaptenzorg te behouden, pleit hij voor 5 procent salarisverhoging en 50 miljoen euro extra investering voor de zorg aan mensen met verstandelijke beperking die intensieve begeleiding nodig hebben. Dit is de snelst groeiende cliëntengroep in de gehandicaptenzorg.

  3. Op dit moment is zelfstandig stemmen niet voor iedereen mogelijk. Het stemproces, de stemlokalen en de stemhokjes zijn niet voor iedereen toegankelijk en assistentie mag niet altijd mee het stemhokje in. De VGN vindt - samen met een aantal andere organisaties - dat dit anders moet. Er ligt nu een wetsvoorstel (ministerie BZK) dat assistentie bij het stemmen voor mensen met een verstandelijke beperking mogelijk moet maken. Deze zgn. ‘experimentenwet’ vergroot de toegankelijkheid van het verkiezingsproces en maakt hulp in het stemhokje voor een bredere groep mogelijk.

    • Meedoen in de samenleving
  4. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken komt met een tijdelijke experimentenwet assistentie bij het stemmen. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk om gedurende vijf jaar bij verkiezingen te experimenten met het geven van assistentie in het stemhokje aan alle kiezers die hierom verzoeken, bijvoorbeeld kiezers met een verstandelijke beperking. In de huidige Kieswet is het nu alleen mogelijk voor kiezers om vanwege hun lichamelijke gesteldheid hulp te krijgen in het stemhokje. De tijdelijke experimentenwet assistentie in het stemhokje is in consultatie tot 20 september 2021. Dit betekent dat iedereen kan reageren en zo een bijdrage kan leveren aan de verbetering van deze wet. 

    • Meedoen in de samenleving
  5. Op vrijdag 11 juni gingen politici onder leiding van Boris van der Ham, voorzitter van de VGN, in gesprek over wat er nodig is aan actie uit Den Haag voor goede ondersteuning aan mensen met een beperking en een écht inclusieve samenleving. Behalve zes politici waren ook drie ervaringsdeskundigen aanwezig. Want kennismaken met de gehandicaptenzorg betekent ook kennismaken met de achterban: ruim anderhalf miljoen Nederlanders met een beperking.