Artikelen door Dianne van der Veen

 1. Op woensdag 17 maart 2021 staan de Tweede Kamerverkiezingen gepland. Vele politieke partijen werken nu aan het verkiezingsprogramma. Een goed moment om met partijen in gesprek te voeren over punten die voor onze sector belangrijk zijn. De gesprekken zijn nu gaande, in aanvulling hierop heeft de VGN de politieke partijen een pamflet toegestuurd met deze punten als basis voor een gesprek.

  Voorpagina van de inzet van de VGN-inzet voor de TK-verkiezingen
 2. LifeWise, het methodisch kader voor de begeleiding van cliënten met LVB+, breidt uit en wordt een breed samenwerkingsverband. Naast Middin en Cordaan (de grondleggers van LifeWise) gaan andere organisaties LifeWise in hun praktijk inzetten. In eerste instantie zijn dit Amsta Karaad en Profila Zorg. Samen maken ze zich sterk voor de doorontwikkeling van het methodisch kader en het delen van kennis en expertise in het samenwerkingsverband.

  Bianca Brandpunt+
 3. Het College voor de Rechten van de Mens opent vandaag het meldpunt Goed Toegankelijk. Door de coronamaatregelen ervaren mensen met een beperking extra knelpunten in winkels, horeca of bij andere dienstverlening. Het meldpunt Goed Toegankelijk is een platform waar mensen met een beperking en ondernemers problemen én oplossingen kunnen delen.

 4. Op 6 mei kondigde minister-president Rutte de eerste grote versoepelingen van de coronamaatregelen aan. Het Kamerdebat op 7 mei ging over de snelheid en wenselijkheid van deze versoepelingen. Veel partijen hebben zorgen dat de test- en contactonderzoekscapaciteit nog niet op orde is. Ook kwamen er vragen over de bezoekregeling en de dagbesteding. Wanneer krijgen gehandicapten en mensen in de geestelijke gezondheidszorg meer kwaliteit van leven?

 5. Op 6 mei kondigde premier Rutte tijdens de persconferentie een verdere versoepeling van de landelijke coronamaatregelen aan. Voor het plenair debat dat op 7 mei plaatsvindt over de ontwikkelingen rondom het virus vraagt de VGN via een Kamerbrief aandacht voor een aantal punten die nu essentieel zijn voor de gehandicaptenzorg.

 6. Het Kamerdebat op 22 april over de coronacrisis ging vooral over de verlenging van de coronamaatregelen. Naast het tekort aan beschermingsmiddelen, testcapaciteiten en apps, kwam nu ook de economie en overheidssteun veel aan bod. Het debat liet zien dat de coronacrisis een andere fase ingaat. Eerst was het vooral een medische crisis, nu ontstaat er meer ruimte voor de maatschappelijke vraag: wat nu?

 7. Het Kamerdebat op 16 april ging vooral over het tekort aan beschermingsmiddelen voor zorgpersoneel. ‘We hebben nog niet voldoende, erkende minister De Jonge. Kamerleden hadden ook zorgen over de hoge sterfte door het coronavirus in verpleeghuizen en er werd vooruitgeblikt naar de inzet van mondkapjes als de samenleving weer op gang komt.