Thema

Aantrekkelijk werk

Wie werkt met mensen met een beperking, verdient waardering en een goede honorering.

Tijdlijn

15 november 2017

14 november 2017

  • Via SectorplanPlus maakt het Kabinet nog dit jaar €30 miljoen vrij om een begin te maken met het aanpakken van personeelstekorten in zorg en welzijn. Het bedrag maakt deel uit van eeninvestering van in totaal €320 miljoen in deze kabinetsperiode voor onder meer nieuwe instroom en bijscholing van medewerkers in de zorg. De 14 regionale werkgeversorganisaties, aangesloten bijRegioPlus, zijn contactpersoon voor de opleidingsprojecten met de werkgevers. Werkgevers kunnentussen 21 november en 5 december een opleidingsproject indienen via www.sectorplanplus.nl.

16 oktober 2017

  • Voor de gehandicaptenzorg is het van groot belang dat er voldoende gz-psychologen beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Daarom roept de VGN u op om deel te nemen aan een vacature-onderzoek dat binnenkort van start gaat.