Thema

Aantrekkelijk werk

Wie werkt met mensen met een beperking, verdient waardering en een goede honorering.

Tijdlijn

05 november 2012

  • ‘s Heeren Loo Zorggroep is een zorgorganisatie die mensen met een verstandelijke beperking helpt hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. En dat doet het al sinds 1891. Het werd tijd om die ruim 120 jaar historie eens vast te leggen. Dat gebeurde in een boek, maar eerder deze maand opende het 's Heerenloo ook een digitaal museum. In 15 virtuele kamers wordt de geschiedenis van de organisatie getoond in tekst, maar ook met video's van clienten, medewerkers en andere betrokkenen van de organisatie.

05 september 2012

  • De gemiddelde WGA-premie voor werkgevers die bij UWV voor arbeidsongeschiktheid verzekerd zijn is vrijwel gelijk aan de huidige premie en voor volgend jaar vastgesteld op 0,52 procent (huidig: 0,53 procent). Ook voor de komende jaren verwacht UWV een stabiel of hooguit licht oplopend premieniveau. De uitkeringsinstantie voorspelt dat het aantal eigenrisicodragers zal stabiliseren. Dit blijkt uit de nota 'Gedifferentieerde premie WGA' van UWV.

  • Vanaf 2013 kunt u geen dubbele premiekorting meer krijgen. Neemt u een oudere werknemer in dienst met een arbeidsongeschiktheidsuitkering? Dan mag u alleen de premiekorting voor arbeidsongeschikten toepassen.

01 juni 2012

  • De Belastingdienst heeft een nieuw standpunt ingenomen over de fiscale behandeling van verlofopname voorafgaand aan het pensioen. Voor u als werkgever betekent dit dat u kunt toestaan dat een medewerker zijn PBL en eventueel ander verlof volledig opneemt voorafgaand aan zijn pensioen. Er zit echter wel een maximum aan de verlofopname. Dit nieuwe standpunt betekent dat er een andere betekenis kan worden gegeven aan artikel 8A:2 lid 8 CAO Gehandicaptenzorg (in de CAO Gehandicaptenzorg 2014-2015 is dit artikel 8A:2 lid 9). Het gewijzigde standpunt is een resultaat van intensieve overleggen van de VGN, NVZ en GGZ Nederland met de Belastingdienst.

15 juli 2009

20 juni 2008