Thema

Aantrekkelijk werk

Wie werkt met mensen met een beperking, verdient waardering en een goede honorering.

Tijdlijn

28 juli 2016

  • Soms stel ik me voor hoe het zou zijn als ik een ondersteuningsplan zou hebben. Wat zou er allemaal in staan? Wat zou ik er zelf in willen hebben, en wat liever niet? Welke informatie uit mijn leven is nodig om te weten, om het leven te leiden dat ik nu leid? En wie zou dat bepalen? Direct schieten er allerlei dingen door mijn hoofd die ik er liever niet in heb. Dingen die me verdriet hebben gedaan. En wat er wel in zou mogen. Bijvoorbeeld dat ik graag sport maar eigenlijk helemaal niet sportief ben aangelegd. Maar wat is nu écht nodig om mij nu en in de nabije toekomst goed te kunnen ondersteunen?

14 juli 2016

  • Het aantal medewerkers in de gehandicaptenzorg is in 2015 licht gedaald ten opzichte van 2014 (van 160.788 naar 159.813) terwijl het aantal fte iets gestegen is (van 116.705 naar 117.080). De gemiddelde deeltijdfactor in de gehandicaptenzorg is daarmee dus wat gestegen. Dit blijkt uit recente gepubliceerde cijfers van het arbeidsmarktprogramma zorg en welzijn.

09 juni 2016

  • Is er sprake van een nieuwe arbeidsovereenkomst in de keten indien gedurende de looptijd van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een werknemer een andere functie gaat verrichten en daarmee een hoger salaris krijgt en de arbeidsomvang wijzigt? De kantonrechter te Limburg heeft zich onlangs over deze vraag gebogen.

05 juni 2016

  • CAO-partijen hebben met elkaar afgesproken om te onderzoeken of en hoe de besluitvorming over arbeidstijden en dienstroosters op een zo laag mogelijk niveau in organisaties kan worden neergelegd. Om dit onderzoek in gang te zetten, organiseren de gezamenlijke partners van de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG) - te weten werkgeversorganisatie VGN en werknemersorganisaties CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, FBZ en NU’91 - het 'Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren'.