Thema

Digitaal onbeperkt

Door succesvol en veilig digitaal samen te werken en gegevens uit te wisselen, stijgt de kwaliteit van zorg.

Tijdlijn

08 juli 2014

  • De ‘HLZ expertgroep declareren’, bestaande uit een afvaardiging van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en softwareleveranciers, presenteert op de Vektissite de aanpassingen van de specificaties voor het declaratiebericht betreffende wijkverpleging en extramurale behandeling voor zintuiglijk gehandicapten. Die aanpassingen zijn nodig per 1 januari 2015 wanneer deze zorg wordt overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet.

07 februari 2013

  • De Directie Forensische Zorg van het ministerie van Veiligheid & Justitie stelt voor VGN-instellingen in 2013 en 2014 jaarlijks € 250.000,- beschikbaar voor innovatie. Heeft uw instelling een inkooprelatie met DForZo? En wilt u innovaties in de forensische zorg realiseren die relevant zijn voor de hele forensische sector? Dien dan uiterlijk 3 april 2012 uw voorstel in.