Thema

Digitaal onbeperkt

Door succesvol en veilig digitaal samen te werken en gegevens uit te wisselen, stijgt de kwaliteit van zorg.

Tijdlijn

07 februari 2013

  • De Directie Forensische Zorg van het ministerie van Veiligheid & Justitie stelt voor VGN-instellingen in 2013 en 2014 jaarlijks € 250.000,- beschikbaar voor innovatie. Heeft uw instelling een inkooprelatie met DForZo? En wilt u innovaties in de forensische zorg realiseren die relevant zijn voor de hele forensische sector? Dien dan uiterlijk 3 april 2012 uw voorstel in.

11 februari 2011

  • De VGN-werkgroep Standaardisatie heeft een Referentie architectuur ontwikkeld die inzicht geeft in de generieke informatieprocessen binnen een organisatie die gehandicaptenzorg levert. De referentiearchitectuur is geen richtlijn maar een hulpmiddel, bedoeld voor diegenen die de informatievoorziening in de eigen instelling op een hoger plan willen brengen. Het draagt bij aan beter inzicht in processen, aan meer eenduidigheid in de inrichting ervan en helpt om dubbelingen in het vastleggen van gegevens te voorkomen.