Thema

Digitaal onbeperkt

Door succesvol en veilig digitaal samen te werken en gegevens uit te wisselen, stijgt de kwaliteit van zorg.

Tijdlijn

11 februari 2011

  • De VGN-werkgroep Standaardisatie heeft een Referentie architectuur ontwikkeld die inzicht geeft in de generieke informatieprocessen binnen een organisatie die gehandicaptenzorg levert. De referentiearchitectuur is geen richtlijn maar een hulpmiddel, bedoeld voor diegenen die de informatievoorziening in de eigen instelling op een hoger plan willen brengen. Het draagt bij aan beter inzicht in processen, aan meer eenduidigheid in de inrichting ervan en helpt om dubbelingen in het vastleggen van gegevens te voorkomen.