Thema

Digitaal onbeperkt

Digitaal onbeperkt

Tijdlijn

december 2017

juli 2017

  • Zorginstituut Nederland heeft op 3 juli 2017 de definitieve specificaties gepubliceerd van drie nieuwe iStandaarden-releases: iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2. Met de specificaties kunnen softwareleveranciers starten met de bouw van de nieuwe versies van iStandaarden. In dit bericht leest u meer over de verwachte implementatiedatum en manier waarop iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2 in gebruik worden genomen in 2018.

februari 2017

  • Vanuit een breed gedragen behoefte aan een duurzaam informatiestelsel heeft het ministerie van VWS het zogenoemde Informatieberaad ingesteld. Een duurzaam informatiestelsel ondersteunt en versterkt actuele ontwikkelingen in de Nederlandse gezondheidszorg. Belangrijke veranderingen in ons zorgstelsel richten zich op substitutie van tweedelijns- naar eerstelijnszorg, concentratie van medisch specialistische zorg, poliklinische behandelingen en verpleging in de wijk, een integrale aanpak in het sociaal domein met één gezin, één plan, één regisseur. Daarbij wordt van de burger verwacht dat deze steeds vaker eigen keuzes maakt, al dan niet met hulp, gebaseerd op kwalitatief goede informatie van waarde.

september 2016