Thema

Digitaal onbeperkt

Digitaal onbeperkt

Tijdlijn

april 2015

  • Gebruikers van iWmo en iJw hebben aangegeven dat ze een aantal knelpunten ervaren in het berichtenverkeer iWmo en iJw. Voor beide iStandaarden is daarom een revisierelease ontwikkeld die op 1 juli 2015 in gebruik wordt genomen.

  • In de Wmo- en Jeugdwet-keten is het 'niet veegbesluit-principe' een operationeel issue tussen zorgaanbieders en gemeenten. Het veegbesluit gaat over de geldigheid van meerdere beschikkingen per cliënt. Binnen de standaarden iJw en iWmo is het veegbesluit niet van toepassing. Dat betekent dat meer dan één beschikking tegelijkertijd geldig kan zijn voor één cliënt.

januari 2015

december 2014

  • Deze informatiekaart van het Transitiebureau biedt een richtlijn die gebruikt kan worden om afspraken te maken over de inrichting van het declaratieproces tussen gemeenten en aanbieders. Deze afspraken gaan uit van het gebruik van het iWmo-berichtenverkeer.
    Klik hier voor de informatiekaart.

  • Het Zorginstituut Nederland heeft in samenwerking met de keten de iWmo-standaard ontwikkeld die elektronische gegevensuitwisseling mogelijk maakt. Om te zorgen dat zo min mogelijk verschil ontstaat in de manier waarop de iWmo-standaard wordt geïmplementeerd, beschrijft Zorginstituut Nederland de diverse varianten in het document ‘Uitvoeringsvarianten van iWmo’.
    Klik hier voor het document.

november 2014