Thema

Digitaal onbeperkt

Digitaal onbeperkt

Tijdlijn

april 2015

  • Gebruikers van iWmo en iJw hebben aangegeven dat ze een aantal knelpunten ervaren in het berichtenverkeer iWmo en iJw. Voor beide iStandaarden is daarom een revisierelease ontwikkeld die op 1 juli 2015 in gebruik wordt genomen.

  • In de Wmo- en Jeugdwet-keten is het 'niet veegbesluit-principe' een operationeel issue tussen zorgaanbieders en gemeenten. Het veegbesluit gaat over de geldigheid van meerdere beschikkingen per cliënt. Binnen de standaarden iJw en iWmo is het veegbesluit niet van toepassing. Dat betekent dat meer dan één beschikking tegelijkertijd geldig kan zijn voor één cliënt.

januari 2015