Thema

Digitaal onbeperkt

Digitaal onbeperkt

Tijdlijn

09 juli 2018

15 mei 2018

18 december 2017

10 juli 2017

  • Zorginstituut Nederland heeft op 3 juli 2017 de definitieve specificaties gepubliceerd van drie nieuwe iStandaarden-releases: iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2. Met de specificaties kunnen softwareleveranciers starten met de bouw van de nieuwe versies van iStandaarden. In dit bericht leest u meer over de verwachte implementatiedatum en manier waarop iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2 in gebruik worden genomen in 2018.

29 mei 2017

  • Sinds de decentralisatie is de (standaard) gegevensuitwisseling in de keten met gemeenten van steeds groter belang. Gezien de ontwikkelingen rondom keteninformatisering en om de inbreng van zorgaanbieders in het ISD programma te verbeteren ben ik op zoek naar medewerkers van VGN leden die kennis en ervaring hebben met keteninformatisering en daar vanuit het oogpunt van informatie architectuur, software en techniek van aanbiederskant in mee kunnen en willen denken.