Thema

Digitaal onbeperkt

Digitaal onbeperkt

Tijdlijn

december 2014

  • Deze informatiekaart van het Transitiebureau biedt een richtlijn die gebruikt kan worden om afspraken te maken over de inrichting van het declaratieproces tussen gemeenten en aanbieders. Deze afspraken gaan uit van het gebruik van het iWmo-berichtenverkeer.
    Klik hier voor de informatiekaart.

  • Het Zorginstituut Nederland heeft in samenwerking met de keten de iWmo-standaard ontwikkeld die elektronische gegevensuitwisseling mogelijk maakt. Om te zorgen dat zo min mogelijk verschil ontstaat in de manier waarop de iWmo-standaard wordt geïmplementeerd, beschrijft Zorginstituut Nederland de diverse varianten in het document ‘Uitvoeringsvarianten van iWmo’.
    Klik hier voor het document.

november 2014

juli 2014

  • De iWmo-standaard richt zich op het stroomlijnen van digitale communicatie tussen gemeenten en zorgaanbieders. De standaard is gereed om ingevoerd te worden in de administratieve processen rond de Wmo en is ontwikkeld om een aanbieder op één manier met verschillende gemeenten te laten communiceren en een gemeente met meerdere aanbieders. iWmo is gebaseerd op de reeds bestaande AZR-standaarden.

  • De ‘HLZ expertgroep declareren’, bestaande uit een afvaardiging van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en softwareleveranciers, presenteert op de Vektissite de aanpassingen van de specificaties voor het declaratiebericht betreffende wijkverpleging en extramurale behandeling voor zintuiglijk gehandicapten. Die aanpassingen zijn nodig per 1 januari 2015 wanneer deze zorg wordt overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet.

februari 2013