Thema

Digitaal onbeperkt

Digitaal onbeperkt

Tijdlijn

juli 2014

  • De iWmo-standaard richt zich op het stroomlijnen van digitale communicatie tussen gemeenten en zorgaanbieders. De standaard is gereed om ingevoerd te worden in de administratieve processen rond de Wmo en is ontwikkeld om een aanbieder op één manier met verschillende gemeenten te laten communiceren en een gemeente met meerdere aanbieders. iWmo is gebaseerd op de reeds bestaande AZR-standaarden.

  • De ‘HLZ expertgroep declareren’, bestaande uit een afvaardiging van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en softwareleveranciers, presenteert op de Vektissite de aanpassingen van de specificaties voor het declaratiebericht betreffende wijkverpleging en extramurale behandeling voor zintuiglijk gehandicapten. Die aanpassingen zijn nodig per 1 januari 2015 wanneer deze zorg wordt overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet.

februari 2011

  • De VGN-werkgroep Standaardisatie heeft een Referentie architectuur ontwikkeld die inzicht geeft in de generieke informatieprocessen binnen een organisatie die gehandicaptenzorg levert. De referentiearchitectuur is geen richtlijn maar een hulpmiddel, bedoeld voor diegenen die de informatievoorziening in de eigen instelling op een hoger plan willen brengen. Het draagt bij aan beter inzicht in processen, aan meer eenduidigheid in de inrichting ervan en helpt om dubbelingen in het vastleggen van gegevens te voorkomen.