Wzd en (on)vrijwillige zorg: ervaringen uit de ambulante praktijk en informatiebronnen

Professionals ondersteunen mensen met een beperking die zorg krijgen om zoveel mogelijk in vrijheid te leven. In de praktijk levert gehandicaptenzorg ook afwegingen op tussen vrijheid, veiligheid én iemands levensgeluk. De Wet zorg en dwang (Wzd) helpt bij deze afwegingen en beschermt de rechten van mensen, maar de wet brengt ook dilemma’s met zich mee. Hoe ga je hiermee om?

Op deze pagina is een wegwijzer te vinden voor feitelijke informatie over de Wzd. Daarnaast vind je hier podcasts, video's en een talkshow met achtergrondinformatie over dit onderwerp, voorbeelden en dilemma's uit de praktijk.

Traphekje

Wegwijzer: hier vind je informatie over de Wet zorg en dwang

Er zijn verschillende vindplaatsen om informatie te vinden over de Wzd. We hebben ze hieronder op een rijtje gezet:

Informatie per branche

  • Op vgn.nl is nieuws te lezen over Wzd voor (beleidsmakers van) gehandicaptenzorgorganisaties. Op de themapagina over wet- en regelgeving is informatie verzameld over juridische onderwerpen in de gehandicaptenzorg, waaronder de Wzd
  • Op bvkz.nl vind je informatie over de Wzd speciaal voor kleinschalige zorgorganisaties (openbare informatiepagina)
  • De Federatie Landbouw & Zorg vind je informatie over de Wzd speciaal voor zorgboerderijen (toegankelijk voor FLZ-leden)

De geschiedenis van de Wzd, voorbeelden uit de ambulante praktijk en ethische dilemma's

Voor het project 'Ambulante onvrijwillige zorg in de gehandicaptensector' zijn video's, podcasts en een talkshow ontwikkeld. Je vindt deze communicatiemiddelen hieronder. Het project is uitgevoerd door de Federatie Landbouw en Zorg, BVKZ en de VGN in opdracht van het ministerie van VWS. 

Video's

Hoe gaan medewerkers in de gehandicaptenzorg om met (on)vrijwillige zorg? In een serie video's zie je praktijkvoorbeelden van verschillende soorten organisaties uit de ambulante praktijk. Bekijk hier ervaringen met (on)vrijwillige zorg door de ogen van een kleinschalige zorgorganisatie, een gezinshuis, en een school voor kinderen die uit het speciaal onderwijs zijn uitgestroomd.

Talkshow

Hoe ziet een leven in vrijheid en veiligheid eruit voor mensen die zorg krijgen in de ambulante praktijk? Bijvoorbeeld via ambulante teams, zorgboerderijen, kleinschalige zorginstellingen en gezinshuizen? Hierover ging het gesprek op 22 september tijdens de Talkshow (on)vrijwillige zorg in de ambulante praktijk, terug te kijken via deze link.

Podcasts

Hoe was dwang en drang vroeger geregeld in de zorg? Welke visies bestonden hierover, welke rechten hadden mensen met een verstandelijke beperking, en hoe verhoudt dat zich tot de huidige Wet zorg en dwang? Daarover gaat het in de eerste aflevering van de podcast Wzd in perspectief. 

In deel twee van deze podcast hoor je welke dilemma's zich voordoen in de dagelijkse praktijk van zorgmedewerkers. Hoe maken zij afwegingen tussen vrijheid, veiligheid en kwaliteit van leven? Hoe zorg je samen voor goede zorg, en wat is dat eigenlijk? En draagt de Wzd hieraan bij? Daarover gaat het gesprek in deze aflevering.