Leefstijltraining voor LVG-er met verslaving koppelt begeleiding en behandeling

Middelengebruik komt steeds vaker voor bij mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Daarom hebben de instellingen voor gehandicaptenzorg Esdégé-Reigersdaal en ’s Heeren Loo samen met Brijder Verslavingszorg en het lectoraat GGZ-verpleegkunde van Hogeschool Inholland een leefstijltraining aangepast aan deze doelgroep.

Middelengebruik komt steeds vaker voor bij mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Daarom hebben de instellingen voor gehandicaptenzorg Esdégé-Reigersdaal en ’s Heeren Loo samen met Brijder Verslavingszorg en het lectoraat GGZ-verpleegkunde van Hogeschool Inholland een leefstijltraining aangepast aan deze doelgroep. De Leefstijltraining-PLUS is eenvoudiger dan de reguliere en bevat meer beeldmateriaal. Voor de behandeling kijken de behandelaar en de begeleider samen wat de cliënt in kwestie nodig heeft voor een geslaagde behandeling. Bij de  ambulante behandeling van de cliënt is altijd zijn  begeleider aanwezig. Die kan helpen bij het toepassen van de kennis in de thuissituatie, en bij opdrachten. ‘Uniek voor deze behandeling is de nauwe samenwerking tussen de gehandicapten- en verslavingszorg’, zegt projectmedewerker Froukje Wielenga van Inholland. Tijdens een minisymposium op 4 oktober tekenden de deelnemers en nog zes andere instellingen voor gehandicaptenzorg en begeleiding een overeenkomst waarin ze afspraken de methodiek Leefstijltraining-PLUS voortaan te gebruiken bij hun cliënten met LVB en een verslaving. Het lespakket is te vinden op www.inholland.nl/lvgenverslaving. Binnenkort gaan gecombineerde trainingen voor begeleiders en behandelaars van start. Er zijn nog plekken beschikbaar.