Achtergrondartikelen

Actueel
 1. Samen omhoog

  Achtergrond

  Een doel behalen in het echte leven heeft een groot effect op het persoonlijk welbevinden van mensen met een beperking. En een positieve cultuur verbetert het functioneren van teams. Wat de gehandicaptensector kan leren van de positieve psychologie.

 2. Begeleid door hun baasje gaan de honden van Zorgdier op bezoek bij mensen met een beperking, bijvoorbeeld bij De Zijlen. Niet eenmalig, want om een band op te bouwen is regelmaat vereist. En niet zomaar, maar als onderdeel van het zorgtraject.

 3. De gehandicaptensector heeft veel expertise opgebouwd over ondersteuning van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Hoog tijd om deze duidelijk voor het voetlicht te brengen. ‘Als je niet weet wat NAH is, kun je nooit goed ondersteunen.’

 4. Meer ambitie, daarvoor pleit Tweede Kamerlid Otwin van Dijk. De wetsvoorstellen zelf, daar gaat het uiteindelijk niet om. Wel om een inclusieve en toegankelijke samenleving, waaraan ook mensen met een beperking hun steentje bijdragen.

 5. Netwerken Integrale Vroeghulp helpen jonge kinderen met een achterstand. Met succes. Maar de voortzetting wordt bedreigd door de overgang van de AWBZ naar de WMO en de jeugdwet. Op stap met een zorgcoördinator.

 6. Cliënten die zorg in natura hebben en toch hun eigen ondersteuning inkopen en bepalen. Dat is de kern van ‘Regie in eigen hand’, een project van Siza en Per Saldo.

 7. ‘Ook voor gehandicapten is het cruciaal dat we de participatiesamenleving niet verwarren met het einde van de verzorgingsstaat’, zegt Evelien Tonkens. ‘Gehandicapten willen graag participeren. Dat kan meestal alleen met ondersteuning van organisaties.’

 8. Eén verhaal

  Achtergrond

  Voor het eerst hebben de hoogleraren uit verschillende disciplines in de gehandicaptenzorg gezamenlijk een onderzoeksprogramma opgesteld. Met participatie door mensen met beperkingen als doelstelling. Niet alleen op papier. ‘Het voelt ook echt zo.’