Achtergrondartikelen

Actueel
 1. De verstrekking van hulpmiddelen aan cliënten met een Wlz indicatie is ingewikkeld geregeld. Er lopen verschillende trajecten om dit te vereenvoudigen. Hieronder geven we een overzicht van wijzigingen per 1 januari 2020 en de onderzoeken en acties die er rond hulpmiddelen gaande zijn. Ook besteden we aandacht aan de nieuwe Europese regelgeving rond medische hulpmiddelen.

 2. Mensen met een beperking moeten altijd wat: zelfredzaam zijn, meedoen, participeren, zelfstandig zijn. Dat zegt Jos van der Lans, die een boek schreef over de naoorlogse geschiedenis van de gehandicaptenzorg. ‘Als je hen echt accepteert, geef je ze een eigen ruimte.’

  nietnormaalboek
 3. Hoe kunnen we het leven gemakkelijker maken voor mensen met syndroom van Down? Door ons ervan bewust te zijn dat ze niet alleen open en sociaal zijn, maar ook een dwangmatige kant hebben, zegt Karel De Corte, die er honderden kent. ‘De wil om te behagen is heel groot.’

  Karel de Corte
 4. Mensen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EMB) zijn meer dan anderen afhankelijk van de kwaliteit van hun ondersteuning. Wat zijn de belangrijkste problemen die zorgprofessionals ervaren bij het bieden daarvan? Vaak hebben die te maken met de organisatie van het werk, maar gebrek aan kennis speelt ook een grote rol.

  Jongen in rolstoel wordt geholpen door een begeleider
 5. Nu zelfredzaamheid als hoogste ideaal geldt, lijkt afhankelijkheid een vies woord geworden. Dat staat een goede ambachtelijke afstemming in de zorgrelatie in de weg, vinden onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek. ‘Je moet goed zijn in je vak om daar ruimte voor te bieden.’

 6. Voor een aanvraag voor een Wlz indicatie is in sommige situaties aanvullende informatie nodig. Wanneer een aanvraag wordt gedaan voor een Zorgprofiel VG07 is er onder andere een actueel of geactualiseerd volledig rapport (maximaal een jaar oud) van de CEP-score nodig.

 7. Dieper kijken

  Achtergrond

  Trots, want onlangs verscheen Diagnosis and Management of Cornelia de Lange Syndrome: First International Consensus Statement in Nature Review Genetics. Een state of the art opgesteld door gedragswetenschappers en dokters samen met de internationale patiëntenvereniging. Een opmaat voor verdere ontwikkelingen.

  Cel mens
 8. We gebruiken steeds meer tools voor ons gemak. Denk aan de afstandsbediening, zodat je niet meer hoeft op te staan van de bank. Apps op je mobiel of tablet, zodat je alles vanuit je luie stoel kunt regelen. Ook online shoppen is ingeburgerd, zodat je het huis ook niet meer uit hoeft. Dit draagt bij aan een inactieve leefstijl, terwijl we allemaal weten dat bewegen gezond is.

  Vrouw achter laptop met iphone in haar hand