Achtergrondartikelen

Actueel
 1. Zelforganisatie: Benoem wat goed gaat

  Achtergrond

  Zelforganisatie is niet altijd een succes, ook niet in de gehandicaptensector. Maar Cello laat zien dat het wel kan. In een team waar het ziekteverzuim daalde van 28 naar 3,28 procent. ‘Het begint met een gezamenlijk verlangen het anders te doen.’

  Begeleidster Brigitte van Geldrop aan het werk.
 2. Mensen met een beperking moeten altijd wat: zelfredzaam zijn, meedoen, participeren, zelfstandig zijn. Dat zegt Jos van der Lans, die een boek schreef over de naoorlogse geschiedenis van de gehandicaptenzorg. ‘Als je hen echt accepteert, geef je ze een eigen ruimte.’

  nietnormaalboek
 3. Hoe kunnen we het leven gemakkelijker maken voor mensen met syndroom van Down? Door ons ervan bewust te zijn dat ze niet alleen open en sociaal zijn, maar ook een dwangmatige kant hebben, zegt Karel De Corte, die er honderden kent. ‘De wil om te behagen is heel groot.’

  Karel de Corte
 4. Mensen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EMB) zijn meer dan anderen afhankelijk van de kwaliteit van hun ondersteuning. Wat zijn de belangrijkste problemen die zorgprofessionals ervaren bij het bieden daarvan? Vaak hebben die te maken met de organisatie van het werk, maar gebrek aan kennis speelt ook een grote rol.

  Jongen in rolstoel wordt geholpen door een begeleider
 5. Nieuwe professoren

  Achtergrond

  ICT-toepassingen kunnen mensen met een visuele of een visuele en een verstandelijke) beperking helpen beter om te gaan met verlatingsangst en piekeren. Dat zegt Paula Sterkenburg, die onlangs werd benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 

 6. In deze column wil ik de focus leggen op de samenwerking tussen onderzoekers en ervaringsdeskundige co-onderzoekers. Wat mij opvalt is dat de communicatie tussen onderzoekers en co-onderzoekers soms heel ‘bijzonder’ is en verre van ‘gewoon’. Ik merk bij voorbeeld dat als er een interview plaatsvindt tussen een onderzoeker en een co-onderzoeker dat de toon die de onderzoeker aanslaat nogal kinderachtig is.

 7. Sandra van Egmond

  Achtergrond

  Sandra van Egmond (54) woont in een appartementencomplex van Gemiva-SVG Groep. Een poosje geleden was er weinig meer waarvoor ze haar bed uit wilde komen. Nu staat ze een half uur voor aanvang al klaar voor haar golf clinic. 

  gemiva appartementen