Naar hoofdmenuNaar hoofdinhoud

HomeThema'sJeugdKwaliteit en professionalisering

Model Professioneel Statuut Jeugdhulp

Om verantwoorde en goede hulp te kunnen bieden, is het belangrijk dat professionals de ruimte krijgen om, samen met kind, jongere en/of gezin, zelf oplossingen te zoeken voor de hulpvraag. En om de besluiten te nemen die aan deze oplossingen bijdragen. Organisatie en professional hebben beiden kaders en verantwoordelijkheden waarbinnen zij deze autonomie gezamenlijk vormgeven. In het model Professioneel Statuut voor Jeugdhulp en Jeugdbescherming staat hoe de verantwoordelijkheden van organisaties en professionals verdeeld zijn. 

Het model geeft aan welke ruimte professionals hebben om autonoom te kunnen handelen en wat dit van de organisatie vraagt. Ook geeft het tools en tips om hierover in gesprek te gaan met elkaar. Het laat zien waar zich dilemma’s kunnen voordoen en hoe je hiermee om kunt gaan. U vindt het model Professioneel Statuut als bijlage bij dit artikel.

Icon TwitterLinkedIn IconIcon FacebookIcon Mail