Naar hoofdmenuNaar hoofdinhoud

HomeThema'sKwaliteitPrivacy

Begrip 'grootschalig' uitgelegd door de AP

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalt dat bij een grootschalige verwerking van bijzondere persoonsgegevens zorgaanbieders verplicht zijn een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. De AVG laat echter in het midden wat een verwerking ‘op grote schaal’ inhoudt. Eerder heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) het begrip 'grootschalig' uitgelegd voor ziekenhuizen, huisartsenposten en zorggroepen. Nu heeft de AP ook uitleg aan het begrip gegeven voor overige zorgaanbieders. Dit betekent voor de leden van de VGN dat zij op grote schaal gegevens verwerken als  zij van meer dan 10.000 cliënten persoonsgegevens verwerken in één informatiesysteem. Dat betekent dat alleen als aan deze voorwaarde is voldaan het aanstellen van een FG verplicht is.

Vrijwillig een FG aanstellen

Wanneer een organisatie niet grootschalig persoonsgegevens verwerkt, kan het nog steeds nuttig zijn om een FG aan te stellen. Een FG kan een organisatie helpen een organisatie AVG-proof in te richten. De AP adviseert ook zorgaanbieders die niet grootschalig gegevens verwerken om een FG aan te stellen. Een FG kan worden ‘gedeeld’ met andere zorgaanbieders of extern (voor een beperkt aantal uren) worden ingehuurd, zodat de organisatorische lasten beperkt kunnen blijven. Dit geldt zowel voor de vrijwillige als de verplichte FG.

Het volledige bericht van de AP leest u hier

Reactie VGN
De VGN is verheugd dat de AP eindelijk uitleg aan het begrip grootschalige gegevensverwerking heeft gegeven. Hierdoor verdwijnt de onduidelijkheid over het verplicht aanstellen van een FG. 

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Lilly Wijnbergen, lwijnbergen@vgn.nl.

Icon TwitterLinkedIn IconIcon FacebookIcon Mail