CAO-nieuws

De belangrijkste wijzigingen in de CAO Gehandicaptenzorg en wetgeving in 2024

Leestijd: 5 minuten
20 december 2023

In 2024 is er een aantal wijzigingen in de CAO Gehandicaptenzorg en wetgeving waar je als werkgever rekening mee moet houden. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

2024

Algemene structurele loonsverhoging

  • Per 1 juni 2024 wordt een algemene structurele loonsverhoging toegepast van 2% met een minimum van € 55,- bruto per maand.
  • Per 1 december 2024 wordt een algemene structurele loonsverhoging toegepast van 2% met een minimum van € 55,- bruto per maand.

De salaristabellen vindt u op de website van de VGN.

Onregelmatigheidstoeslag 

Per 1 januari 2024 ontvangen ook werknemers die ingedeeld zijn in een FWG-schaal vanaf FWG 70 een toeslag voor onregelmatig werken (ORT) als zij een onregelmatige dienst draaien. Daarnaast wordt per 1 januari 2024 de ORT berekend over het daadwerkelijke uurloon van de werknemer.

Feestdagen 2024

In 2024 zijn er zes doordeweekse feestdagen:

  • Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari 2024
  • Tweede Paasdag: maandag 1 april 2024
  • Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei 2024
  • Tweede Pinksterdag: maandag 20 mei 2024
  • Eerste Kerstdag: woensdag 25 december 2024
  • Tweede Kerstdag: donderdag 26 december 2024

Lees voor meer informatie de veelgestelde vragen over feestdagen en de Uitleg Jaarurensystematiek en feestdagen.

Wettelijk minimumloon

Op 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Dat is het brutominimumloon per uur. Voor een werknemer van 21 jaar en ouder bedraagt het brutominimumloon €13,27 per uur. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid en de website van de VGN.

AOW leeftijd in 2024

Per 1 januari 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar.

Werkkostenregeling

De vrije ruimte is het deel van de totale loonsom dat u kunt gebruiken voor onbelaste vergoedingen en verstrekking en aan uw werknemers. Deze vrije ruimte van de werkkostenregeling bedraagt in 2024 1,92% van de fiscale loonsom tot en met €400.000. Voor het meerdere boven een loonsom van €400.000 geldt het percentage van 1,18%.

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer CAO Gehandicaptenzorg

Per 1 januari 2024 wijzigt de vergoeding in de achtervangregeling van 8 naar 16 cent per kilometer (artikel 9:1 lid 3 CAO). De achtervangregeling is alleen van toepassing als de werkgever en de OR/PVT geen eigen regeling zijn overeengekomen (artikel 9:1 lid 1 CAO).

De CAO Gehandicaptenzorg regelt dat een werkgever samen met de OR/PVT een eigen regeling maakt voor de vergoeding voor woon-werkverkeer (artikel 9:1 lid 1 CAO). Is er geen regeling voor de vergoeding voor woon-werkverkeer met de OR/PVT tot stand gekomen, dan geldt de achtervangregeling uit de CAO en heeft een werknemer minimaal recht op een tegemoetkoming in de reiskosten van 8 cent (per 1 januari 2024: 16 cent) per kilometer voor zowel de heen- als terugreis (artikel 9:1 lid 3 CAO). De vergoeding is gebaseerd op een enkele reisafstand van maximaal 30 kilometer.

Onbelaste reiskostenvergoeding

De gerichte vrijstelling voor een onbelaste reiskostenvergoeding wordt per 1 januari 2024 verhoogd naar € 0,23 per kilometer (2023: € 0,21).

De CAO Gehandicaptenzorg regelt dat de werkgever een eigen regeling maakt voor reiskosten woon-werkverkeer en dienstreizen met instemming van de OR/PVT (artikel 9:1 en artikel 9:2 CAO). Is er geen eigen regeling reiskosten woon-werkverkeer en/of dienstreizen met de OR/PVT tot stand gekomen, dan heeft een werknemer recht op een tegemoetkoming in de reiskosten zoals bepaald in artikel 9:1 en artikel 9:2 CAO.

Onbelaste thuiswerkvergoeding

De gerichte vrijstelling voor de onbelaste thuiswerkvergoeding wordt per 1 januari 2024 verhoogd naar € 2,35 (2023: € 2,15).

De CAO Gehandicaptenzorg regelt dat de werkgever een regeling voor het vergoeden van de kosten in verband met thuiswerken en/of werkgerelateerde communicatiemiddelen treft met instemming van de OR/PVT (artikel 9:3 CAO). Als deze regeling niet tot stand komt bedraagt voor functies waarvoor de werkgever stelt dat thuiswerken mogelijk is, de thuiswerkvergoeding 2 euro per dag. De vergoeding is bedoeld voor de kosten zoals benoemd in het NIBUD-advies.

Onbelaste vrijwilligersvergoeding

De maximale onbelaste uurvergoeding voor vrijwilligers van 21 jaar en ouder wordt per 1 januari verhoogd naar € 5,50 per uur. Voor vrijwilligers jonger dan 21 jaar wordt het bedrag verhoogd naar € 3,25 per uur. De totale maximale vrijwilligersvergoeding in 2024 is € 2100 per jaar en € 210 euro per maand.

Pensioenpremie

De pensioenpremie blijft in 2024 gelijk aan de pensioenpremie van 2023. In de CAO is opgenomen welk deel van de pensioenpremie de werkgever betaalt en welk deel de medewerker. In de CAO Gehandicaptenzorg is geregeld dat werkgever en werknemer ieder 50% van de pensioenpremie voor hun rekening nemen.

Premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen 2024

De premiepercentages voor 2024 zijn vastgesteld en in de Staatscourant gepubliceerd. Op basis van deze percentages wordt de premieheffing berekend voor onder andere de Algemene Ouderdomswet (AOW), het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) en het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Deze premies zijn mede bepalend voor de omvang van de werkgeverslasten in het komende jaar.

Vragen 

Lidinstellingen van de VGN kunnen met vragen contact opnemen met de CAO-helpdesk

CAO-helpdesk

Deze pagina is een onderdeel van: